8.06.2017

Ý nghĩa các câu nguyện trước khi soi hồn

Billy Be

1.Nam Mô A Di Đà Phật là niệm sáu  âm thanh này để khai thông sáu luân xa, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái trí của mình nó khai mở rộng.

2. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát là mình hướng về sự thanh nhẹ và nguyện tu cho thanh nhẹ để soi sáng các sự tăm tối của mình. 

3. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh cho (tên họ) tu hành đắc đạo. Là mình nguyện tu thanh nhẹ và làm chủ được sự an lạc của mình thì chứng minh là mình tu đạt pháp. 

4. Con nguyện: Quy y Phật, Quy y Pháp, Qui y Tăng là mình nguyện trở về với mình để hành pháp cho tâm hồn thông suốt và thanh nhẹ. 

5. Nam Mô A Di Đà Phật - Vạn Vật Thái Bình là mình tu cho tất cả vạn linh của mình được có trạng thái bình an. 

Skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib