8.11.2017

Tại sao phải giúp? Tại sao không giúp? Tai sao không sợ trược? Có nên sợ trược không?

Billy Be

Bạn đạo:
Đệ kính chàò sư huynh, hôm nay đệ muốn tâm sự tất cả lòng mình với huynh và nhờ huynh giúp một số việc. Đệ nói không sợ hút trược là có lý do như thế này, hạt cát hỏi đệ chú không sợ hút trược của con sao? Đệ trả lời không  tại sao D trả lời như vậy, trước khi chưa vào vô vi thồi gian năm 2008 đã từng trị bịnh cho bà con bầng năng lượng không dùng thuốc bất kỳ bịnh gì, nên trả lời HC như vậy, khi hiểu rõ trược của HC không phải tầm thường như D đã nghĩ.Nên lời nói vô tình của D làm hại bản thân D mấy ngày nay hút trược hóa giữ D giải te tua mà không hết tay chân mình mẩy đều ê ẩm hết rồi. D làm hết cách rồi sám hối lời nói của mình.

Chú Bá: Bài học quí. Các bạn đóng góp cho viêc này đi? Tại sao phải giúp? Tại sao không giúp? Tai sao không sợ trược? Có nên sợ trược không?

Hà Thanh Bình: Không giúp vì họ không tu, giúp vì họ chịu tu. Trược là tự nhiên sợ thì ta vẫn hút nên không sợ. Còn sợ trược vì tại nó mà ta không phát triển tâm linh được và làm cho thân thể bệnh hoạn

Chú Bá: Tu mà sợ? Không sợ thì nên làm gì? Tu có nên sợ trược không?

Nguyễn Hùng: Con hiện tại đang sợ trược. Con còn yếu nên bây giờ con rất sợ nó hút vào đau đầu lắm chú...còn sau này thì không biết.

Hà Thanh Bình: Không sợ vì mình có giải pháp

Ja Châu Lê: Theo con thì mình chỉ tránh trược chớ không sợ trược khi vô hoàn cảnh thì phải chịu thôi. Trường hợp HC thì ngoài lệ nó không quyết tâm tu.

Chú Bá: Các bạn nên đóng góp ý kiến nhé. 

Nguyễn Hùng: Nhưng con thấy càng sợ càng tránh nó hút càng mạnh

Ja Châu Lê: Bửa hôm con tập thiền xong thấy người cũng khỏe , cái má con tới thăm sao một hồi con thấy cái ngực con hơi khó chịu, thì con mới nhớ chắc có thể mình bất đầu hút trượt tồi. Con nói thôi kệ ráng hành pháp thêm.
Con nghỉ nhưng không biết đúng không, nếu mình sợ hút trượt thì mình co lưỡi lên không biết nó có đỡ nổi không?
Con tối ngày đi ra đường gặp người ta hoài cho nên nếu sợ thì không được

Trí Nguyễn: Góp ý gì vậy chú?

Chú Bá: Ý kiến là nói tôi không sợ trược và tôi đi cứu người ta. Tôi chữa bệnh người ta.

Ja Châu Lê: Chửa bịnh thì hơi xa tầm nhìn rồi, mình biết gì đâu mà chửa bịnh bây giờ có bác sĩ y tế rồi chuyện đó đâu cần mình.
Ngày xưa con học nhân điện, cũng có những người bạn tu thích chửa bịnh kêu con đem má con tới để trị, trị một hồi không hết lôi ta cạo gió luôn.

Chú Bá: Người ta ở thế gian vì tăm tối nên tạo nghiệp tạo nạn cho chính mình và truyền nạn cho người khác.

Xuân Hồng: Bệnh do người ta tự rước thì họ phải tự giải thôi

Trí Nguyễn: Ý kiến của con là mình nên  giúp bản thân mình trước từ sửa mình  trước rồi người xung quanh thấy được thay đổi của mình thị mình cứu mình cùng giống mình cứu cho người kế tiếp là hướng dẫn thêm sự hiểu biết của mình chia sẻ lại còn họ phải tự hành họ mới cứu họ được

Trường Nguyễn: Mình giải trược chưa xong, đi lo cho người khác thì tu mà không tiến, nản rồi bỏ tu, bỏ đạo, chết luôn..............................

Xuân Hồng: Mỗi nhà một lãnh thổ mà cho ngoại xâm vào là do chủ nhà mở cửa, vậy phải tự đuổi thui

Chú Bá: Cho nên con người tự đày và Trời để tự mhiên cho con người phải tự tìm đường để tự thoát thì mới khôn. Sự sáng suốt mới phát triển.

Trí Nguyễn: cũng như vấn đề của con ma còn không đi tìm cái say của mình để sửa  thì ai vô đây sửa cho mình

Trường Nguyễn: mỗi ngày làm việc kiếm cơm, trược bám vào người, tối về tu giải không kịp ...... cuộc sống thử thách đủ điều

Chú Bá: Tai vì ngu mà tạo nạn tạo bệnh. Người ta không hiểu cái ý nghĩa này mà lại thích trị bệnh mà không nói cái ý nghĩa của nó để giúp người ta thức tâm.


Trí Nguyễn: Công thức có rồi bây giờ chỉ có công phu thôi

Trường Nguyễn: đi chửa bệnh, đi lo bao đồng, tưởng ta giỏi lắm, đó là NGU chứ THƯƠNG NGƯỜI CÁI GÌ

Ja Châu Lê: Con chưa hiểu ở đầy chú và các bạn nói - giúp- là sao vậy chủ? Là mình nói chuyện hoài với họ là mình bị vính trượt hả chú.

Chú Bá: Khi mình muốn cứu người là mình muốn gánh nạn của người ta. Muốn hút vô mà có khả năng giải ra không? Có biết cái nghiệp của người ta nặng hay như thế nào không?

Tu mình không có sợ cái gì hết. Nhưng mình không có làm những chuyện không có giúp mình tiến. 

Chuyện gì giúp mình tiến? Chuyện tu và giải trược của mình.

Chuyện gì làm mình không tiến? Chuyện lo bao đồng thu hút trược ô ở bên ngoài vô mình.

Có khi hút trược vô rồi bị nạn cả đời giải không ra.

Họ nói mà họ không biết họ nói cái gì.

Điển keo bám víu là trược nặng nhất. Làm sao mình biết mình keo? Tâm keo kiệt? Là tâm không buông bỏ. Chuyện cuả người ta mà mình cũng lo là tao tánh keo. Cái gì cũng thâu là keo
Chuyện không phải chuyện của mình mà cung thắc mắc.

Điển keo làm kinh mạcch bị thắt lại. Năng lực không lưu thông được. Chuyện của người ta mắc mớ gì mình động tâm. Nếu họ nhờ thì mình giúp cho họ tư vượt qua nếu mình biết.

Khi nói là phát tâm. Mà tâm nặng thì nghe nặng. Tâm nhẹ thì nghe được nhẹ.

Trường Nguyễn: chú bá, điển giải trược mình mỗi ngày là điển ngũ hành phải không chú? Điển hàng đêm giờ tý là điển cái?

Chú Bá: Điển trược là ngũ hành. Thanh điển giải trược nhiều lúc 12 giờ khuya

Ja Châu Lê: Nếu mình trồng rau bón phân khu vực đó có bị trượt không chú?

Chú Bá: Ở đâu không có tu thì có trược nhiều. 

Xuân Hồng: Thanh điển có phải tha lực không chú?

Chú Bá: Thanh điển là sức sống của thiên nhiên. Trược điển là sức tàn phá

Xuân Hồng: Sao phân biệt tha lực với lực tự nhiên?

Chú Bá: Tha lực là không phải lực của mình. Mình không chịu làm mà muốn có. 
Mình tu là mình hợp tác với trời và tự khai thông để phục hồi cái lực tự nhiên của mình sẵn có.

Xuân Hồng: Vậy lực tự di đà là nội lực hay tha lực từ phật a di đà vậy chú?

Chú Bá: Minh niệm là mình tự lực. Tự phát ra chấn động của 6 âm.

Xuân Hồng: Không niệm là không có điển, vậy là tự mình canh tác mà có hihi

Chú Bá: Đúng Hồng. Tự canh tác cho chính mình. Tu là chịu hợp tác với thiên cơ. Không tu là nghịch với sự tiến hóa của tự nhiên. 

Nguyễn Ngọc Kim Ngân: Mình Niệm nguyên câu Nam thật phương Nam lửa Bính Đinh, Mô chỉ rõ vật vô hình, hay mình chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hả chú Bá?

Chú Bá: Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib