5.23.2018

Không ăn mặn vô nhà hàng vẫn bị hút trược giống như ăn mặn?

ZeroMe

Kim Loan Phan:
Xin chú giải thích cho Út hiểu sự khác nhau khi mình  không ăn mặn mình vô nhà hàng vẫn bi hút trược giống như ăn mặn nhưng về mình giải ra.
Còn khi mình ăn mặn ăn vào cơ thể vậy lúc mình giải ra cơ thể mình khác với khi không ăn như thế nào vậy chú? Cái nào tốt hơn?

Chú Bá:
Khi mình ăn chay và tu thiền thanh nhẹ thì khi vô nhà hàng thì hút trược vô mình. Nhưng vì mình đã thanh nhẹ rồi thì mình giải ra nhanh được. Nếu hút trược nhiều mà giải không ra kịp cái lượng trược hút vô thì dần dần mình bị bít lại, bị nặng nề và nhức đầu....

Kim Loan Phan:
Còn khi mình ăn và về vẫn giải ra như vậy ăn mặn cũng giống như ăn chay hả chú? Khi thức ăn mặn vào cơ thể làm người mình nặng nề.

Chú Bá:
Ăn chay cho nhẹ mà nếu ăn mặn mà giải ra được nhẹ thì giỏi hơn ăn chay.
Còn nếu giải ra không nhẹ thì do cái tội ham ăn mặn.

Ai nói là tôi tu để cứu nhân độ thế là sai rồi

ZeroMe

Kim Loan Phan:
Chú iu sao Ut thấy vạn linh trong người của mình đủ các loại người dân tộc trên thế giới như vậy có nghĩa là nhiều kiếp về trước mình cũng đầu thai ở các nước đó rùi gây nghiệp với họ nên họ mới theo mình đến kiếp này phải kg chú?  cho nên mình tu đê ho tu theo đê mình giải nghiệp với ho giúp nhau giải thoát đó cũng gọi là cứu vớt chúng sanh trong chính bản thể của mình khi mình Đắc Đạo mới cứu vớt chúng sanh bên ngoài .. chính mình còn lo chưa xong mà đi cứu ai vì bên trong mình có hàng vạn chúng sanh nên cứu mình cũng chính là cứu họ...giờ con mới hiểu ra chú thường nói mình phải tu cho thanh nhẹ lo cho  mình trước thân xác này rất quý không nên hủy hoại nó? Con thấy họ cùng ngồi chấp tay niệm phật lực chấn động mạnh lắm chú rung cả người...và cả không trung  Xin chú chỉ dạy cho Út hiểu (pray)(pray)(pray) con nghĩ vậy thấy như vậy có đúng không?

Chú Bá:
Trong tiểu thiên địa của mình có cấu trúc đầy đủ như bên ngoài chứ không phải do nhiều kiếp mà có. Ai ai cũng có cái cấu trúc như nhau cho nên mỗi người đều có trách nhiệm như nhau là lo cho tiểu thiên địa của mỗi người có được sự thanh nhẹ, khỏe mạnh tinh thần lẫn thể xác rồi tu xuất hồn ra ngoài và hòa nhập vào đại vũ trụ. Đó là mục đích chánh của hành trình tiến hóa của tâm linh.  Vì con người sống chung với nhau cho nên cuộc sống có ảnh hưởng với nhau cho nên ai làm được gì tốt hay có lợi ích cho tinh thần khỏe mạnh thì người ta muốn học để tiến. Đó là sự tự nhiên xảy ra chứ không phải là mục đích chính của mổi người.

Cho nên ai nói là tôi tu để cứu nhân độ thế là sai rồi. Tôi tu để tôi tiến hoài thì mới đúng.


5.22.2018

Em tu em chẳng biết gì

ZeroMe

Chính mình vĩ đại không hay
Thương yêu phục vụ vì mình mà thôi
Luận Trời không hiểu bạn ơi
Bàn chi cho loạn, tâm thiền cho yên
Ngủ luôn cho đến mất mình
Ra sao cũng được cũng là mình thôi


Ngủ ngồi cho điển thông lên
Vọt ra liên tục giải hoài tâm thanh
Tâm thanh không có bồn chồn
Trống không xuất hiện huyên vi tâm hồn
Nhận ra huyền bí của hồn
Dày công tu luyện càng ngày càng thăng.
Lo chi cái cảnh yếu hèn
Ôm chi cái cảnh ngu đần hại tâm


Điển Cha ban xuống chung hòa
Dạy con buôn bỏ tánh ngu của mình
Ngu gì ngu dử vậy con
Cha không xây dựng thì sao sống còn
Con tưởng con tạo được sao
Nên con ngu dại tưởng con là tài
Khi con thiền tịnh quên mình
Thì con mới thấy con là chính Cha


Cha Trời chỉ có một mình
Hóa sanh sanh hóa biến ra sắc màu
Vạn linh sanh hóa từ Ngài
Tưởng là khác biệt tìm ra chính Ngài


Tu khổ hạnh là âm thầm nhẫn nhục quyết tâm hành pháp để giải bất cứ gì bám vô trong tâm mình ra cho mình được thanh nhẹ.
Trên giường trên chiếu cũng tu
Nhà trên nhà dưới tâm tu vững bền
Có cơm có cháo không màn
Tâm ta tu xuất là điều chánh tu


Tu thời là vậy con ơi
Cái tâm biến hóa chánh nguồn của tâm
Chứ tu không phải mê mù
Vẽ hình vẽ kiểu như tuồng cãi lương


Có người nói bảo ta rằng
Tu thì phải kiểu uy nghi thế này
Cớ sao hình chụp ôm người
Ta liền cho biết tâm tu thế này
Ôm người có vẽ bình thường
Nhìn ta mới biết tâm tu thế nào
Tâm chuyển động ...phải rung người
Qui y sám hối khi nhìn thấy gương


May thay mới biết chánh tà
Chánh là thanh nhẹ Tà là nặng tâm
Màu mè hình thức gạt người
Đã là ngu muội, tạo hình gạt thêm
Đừng nhìn ngọai cảnh mà tin
Hướng về điển giới xét tâm con ngườiEm tu em chẳng biết gì
Ai tu ai giỏi dạy em nên người
Nếu tu cái miệng um xùm
Em nhìn em biết người tu thế nào
Em biết, em tưởng em ngu
Nên em im lặng chuyện em em làm

5.11.2018

Minh Tâm, Kiến Tánh là gì? Tâm là gì?

ZeroMe

Tu cho minh tâm là tu cho tâm tỏa sáng. Tâm tỏa sáng được khi tâm nó thông. Năng lực lưu thông thì phát ra từ quang (ánh sáng tâm linh).

Kiến tánh là điển hồn kết hợp với điển vía tức là hồn vía tương hội hay là âm và dương hòa hợp với nhau.

Người không có cách tu để giải trược cho cái hồn và cái vía thì hồn và vía bị dơ bi nhiễm trần, bị hư vì mất những sự huyền diệu như lúc từ nguyên gốc có sẵn. Khi hồn tu dùng thanh điển để giải bỏ các điển trược bám víu trong hồn và vía ra thì hồn và vía trong sạch trở lại như xưa. Đó gọi là tu sửa.

Ý tưởng là các chấn động bám vô tâm hồn cho nên mình có ý. Khi tâm bám víu và lực đẩy của hồn yếu thì trong đầu có nhiều ý nên tâm bị động loạn không có yên, không có thanh tịnh. Khi tu giải ý ra thì không còn ý nữa là mới đúng. Khi người thanh nhẹ họ không có ý nhưng khi cần xây dựng cho tâm trở về sự thanh tịnh thì ý trong vũ trụ chiếu để nói gọi là thuyết giảng. Những tác động cho cái tâm trở về sự thanh tinh của cái tâm gọi là Đạo.

Tâm là luồng điển rút ngay ở trung tâm đỉnh đầu.

Tu đúng đường là phải có thực chất như vậy. Chứ không phải mê chấp dựa vô cái phong tục ở đời, theo cái định nghĩa của đời mà cho là đúng hay sai đường.

--Nguyễn Thanh Bá --

5.10.2018

Làm sao để có lời nói trong sạch?

ZeroMe

Diệu Nhã:
Cha ơi con có nghe nói câu này củng thấy hay con là nợ vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng, cái nghiệp chướng người ta nói đến có phải của cải vật chất bên ngoài phải không chú?

Nguyễn Thanh Bá:
Mình còn thấy là nghiệp tại vì tâm của mình còn mê còn chấp nên mình còn ôm lấy nên còn lo vì sợ mất. Vợ chồng là oan gia vì chưa hiểu cái cấu trúc của phần hồn cho nên mình còn chấp vô lời nói mà bực bội. Tâm mình không trụ lo cho mình mà để ngoai cảnh ảnh hưởng mình.

Sương Lê: chú giải thích tâm còn mê chấp hay quá chú ơi

Nguyễn Thanh Bá:
Như chuyện của An hôm qua cho thấy có nhiều phần tử có nhiều trình độ khác nhau nhưng ở trong một cơ thể thì khi họ thốt ra lời thì mình tưởng là An nói. Nhưng không phải vậy cho nên mình chấp vô cái xác là mình sai. Cho nên người ta chỉ mình tha thứ và thương yêu là để cho mình vui và đừng chấp vô cái hình tướng.

Chỉ có người nào tu mà tâm đồng nhất thì lời nói mới là trong sạch.

Sương Lê: chú ơi, làm sao biết tâm đồng nhất?

Nguyễn Thanh Bá:
Khi tâm thanh nhẹ và trong sạch không có còn ý là tâm đồng nhất. Không có nhiều ý khác nhau.
Chánh mình là không có ý.

Như tấm kiếng không có hình ảnh nó chỉ phản cái ảnh đứng trước nó thôi.

Tâm mình cũng như vậy. Vô Vi có thờ cái kiếng là thờ cái tâm của mình.

Bùi Phúc: Mình là tấm kiếng người khác tác động vô mình thì người đó nhận lại y vậy hả, con chỉ hiểu được cỡ đó à.

Nguyễn Thanh Bá: Đúng vậy Phúc. Người thanh nhẹ phản ảnh người đối diện. Họ sao mình như vậy.

Sương Lê: chú ơi, cái này khó hiểu chú
Không phải họ nóng, họ sân là chuyện của họ! Mình thanh nhẹ mình cứ tỉnh bơ hả chú?

Nguyễn Thanh Bá:
Họ tới mình họ sân thì mình cũng bị sân nhưng mình giải liền nên mình không bị ảnh hưởng. Mình biết họ sân nên mình mới có thể nói cho họ hiểu họ được.

Cho nên khi xuất ra gặp ông Phật hiền từ mình tới gần ông Phật biến thành con quỷ vì mình còn quỷ tánh.

5.09.2018

Tay ôm đủ thứ thì sao đi về

ZeroMe

Kiên trì hành pháp con ơi
Đây là pháp quí Trời truyền cho con
Pháp Trời mạnh nhất con ơi
Cái gì tạo được thì Trời biến tan


Điển thanh chiếu rọi cho con
Trời nghe Trời biết dạy con tự hành
Tự hành mới đạt thức tâm
Tự con phải biết mới là thức chơn.


Miệng thì nói muốn về
Tay ôm đủ thứ thì sao đi về
Cái gì cũng muốn ôm theo
Khổ thay đồ giả chẳng chi của mình.

5.07.2018

Làm phước vật chất? Làm phước điển quang?

ZeroMe

Jessica Van:
Chú ơi, giờ con biết làm phước thật sự là tu cho mình thanh nhẹ cho vạn linh được tiến hoá cùng với mình.

Làm phước xã hội theo định luật nhân quả cũng đúng mà phải không chú? Như giúp người nghèo cho họ gạo thì mai mốt mình có gạo ăn

Nhưng làm phước theo vật chất thì ko thoát khỏi luân hồi, Thầy Tám có nói là nhờ điển mới về cảnh thanh nhẹ... như điển tâm linh mới tọa ra vật chất chứ khôn có ngược lại...

Nguyễn Thanh Bá: 
Khi tâm mình tốt thì mình được tốt. Mình thiền nhẹ tốt thì mình sẽ được tốt. Giúp người ta mà bị trược giải không ra thì mình vẫn bị xấu. Ruơcs nặng thì bị nặng là luật nhân quả


Jessica Van: Dạ theo điển quang thì con hiểu.
Còn cho người ta vật chất thì theo nhân quả mình có được lại không chú

Nguyễn Thanh Bá: Luật nhân quả là điển quang chứ không phải là vật chất.

Jessica Van:Vậy mấy người nhà giàu họ cũng tu được thanh nhẹ kiếp trước nên mới được bây giờ hả chú?

Nguyễn Thanh Bá: Nhà giàu là họ hoc bài học là giàu không phải là hạnh phúc mà họ đi tìm mà nó có thể tạo tội cho họ.

Jessica Van: Vậy Thượng Đế sắp đặt để họ học bài học này phải không ạ? Con nghĩ do họ có điển tu thanh nhẹ tiền kiếp nên kiếp này điển đổi ra vật chất nên họ giàu

Nguyễn Thanh Bá: 
Vì họ nghèo khổ nên họ mong muốn giàu để không khổ thì Trời cho họ học để thức tâm.
Cũng có thể kiếp trước họ tu nhẹ nên kiep này họ có cuộc sông dễ dàng để tu tiếp.
Nhưng phải tu cho đượ nhẹ.

Jessica Van:
Những người họ giúp người nghèo khó bằng vật chất, tâm họ nhờ đó được rộng rãi vì họ làm riết thành thói quen, có phải nhờ tâm rộng rãi đó mà họ được sung túc về vật chất hơn trước kia? Vì trước đây con đi chùa gặp nhiều người họ làm phước dữ lắm và công việc của họ càng may mắn và giàu hơn nữa. Nên con hiểu về mặt điển quang như vậy có đúng không?

Còn mình có pháp thì giải trược mau thanh nhẹ thì tự động từ bi rộng rãi.

Nguyễn Thanh Bá: Cũng có người làm phước về vật chất nhiều rồi họ cũng bị nạn. Cho nên là tùy vào cái tâm của mình có buông bỏ hay không.


Kiên trì và nhịn nhục, hành pháp tối đa

ZeroMe

Hoa Nguyễn: Anh Bá ơi em chưa mở bộ đầu nên thiền không định được phải không anh?

Nguyễn Thanh Bá:
Ráng tu giải trược còn nhiều
Mới tu muốn đạt thì chờ thời gian.

Không tham không nóng muốn liền
Luật Trời phải trả những gì mình gieo.
Trước kia đã cấy trồng nhiều
Bây giờ muốn bỏ thì gồng nhổ ra.

Tu là luyện ý chí kiên trì và nhịn nhục, hành pháp liên tục để tâm mạnh thì mới vươt ra khỏi sự đau khổ trần trược được.

--Nguyễn Thanh Bá--

Bùa là điển ngủ hành dùng để điều khiển theo ý bám víu

ZeroMe

Bùa là điển ngủ hành dùng để điều khiển theo ý   bám víu của người dùng, để đạt theo that tình lục dục của  họ.
Pháp tu vôvi là giải thất tình lục dục thì hóa giải bùa luôn. Pháp Luân Thường Chuyển là dùng thanh điển giải mạnh nhất.

Tu như "Nhổ cỏ dại ngoài sân"

ZeroMe

Cỏ dại mọc cả sân nhà
Nhổ lên mới thấy khó khăn thế nào
Có cọng chân rể bám sâu
Nhổ lên khó được phải dùng đến dao
Cọng nào bám víu càng sâu
Càng đau phải chịu khi dao được dùng
Tâm người cũng vậy người ơi
Cái tâm bám víu thì Trời cắt ra.
Cắt ra để có tâm Không
Đây là tánh chất cái tâm phải về.

Nguyễn Thanh Bá

5.05.2018

Ta sai mà chẳng biết ta sai nên nói tùm lum

ZeroMe

Thắng HN:
Tuổi 40, chú Thắng tìm được pháp tu này, thấy muộn rồi....nhưng không còn đường nào khác....

Hoang Trung Luong: 
Đức Ông Tư 55 tuổi mới tìm được Pháp.căn bản có quyết tâm hành triển không.gặp sớm không hành cũng có ích gì

Nguyễn Thanh Bá:
Ông Tư quyết tâm và tu đàng hoàng nên mau có kết quả.
Tu và lo làm việc xã hội là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đa số hay lầm lẩn giửa hai chuyện này

Hoang Trung Luong: 
Anh Bá giải thích rỏ lầm lẩn giữa hai chuyện này cho mọi người hiểu thêm.

Nguyễn Thanh Bá: 
Tu là lo hành pháp để khai thông kinh mạch điển quang cho thông để tâm được thanh nhẹ và ý lực của tâm được gia tăng mạnh để giải trược nhanh. Khi tâm thanh nhẹ thì không có bám víu và không có coi chuyện đời là quan trọng. 

Còn lo chuyện xã hội là lo chuyện của người ta, chuyện bên ngoài và nó có duyên nghiệp  nó 

"71 tuổi. Ôm đồm nhiều việc.(Thắng HN)" Tại sao phải ôm đồm? Có ích gì cho sự phát triển tâm linh của mình.


"Sóc Trăng có ảnh Mười Thanh lương y vừa mất. Chủ tịch hội đông y huyện, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiền vô vi UNESCO HN. Chủ nhiệm nghiên cứu đông y UNESCO vn(Thắng HN)" .
Đây là việc xã hội nè

Người ta tu mà khi có ai mất thì hay thông báo để cầu nguyện cho người qua đời. Còn khi sống thì không ai nhớ.

Tu sai lo chuyện bên ngoài
Một đời nhìn lại thấy mình tào lao
Có thầy chỉ bảo rõ ràng
Khg nghe khg học tánh đời khg thông
Khg thông quá uổng kiếp này

Tánh tình kêu ngạo tưởng mình khôn hơn

Khôi Trần: Biết pháp này luc 12,13 tuổimà  tu dở quá anh.

Nguyễn Thanh Bá: Xem lại coi tại sao? Quyết tâm chỉnh lại thì cũng kịp mà.

Thắng HN: Khôi đã được Điểm Đạo khi 12,13t....nó còn nguyên không mất

Nguyên 92: Điểm đạo là gì vậy chú Thắng ơi?

Nguyễn Thanh Bá: Điểm đạo là sao? Ai có quyền điểm đạo?

Thắng HN: Điểm Đạo là bắt mối vô vi...

Nguyễn Thanh Bá: Điểm đạo là đỉnh đầu thông.

Điểm Đạo:

Trời thông tâm ý của mình

Đỉnh đầu là điểm quân bình trụ tâm

Thắng HN:
Cho nên cũng nhiều người đến gặp người tu vô vi và họ cũng không bắt được trúng mối ,

Ví cái đỉnh đầu bịt kín...
Dẫu sao giá đình có người tu vô vi cũng có nhũng chuyển biến kỳ diệu theo năm tháng...nếu sự chuyển biến xấu đi là tại tử sai

Nguyễn Thanh Bá:Một là người tu vôvi không có đủ lực để khai mở hai là người ta bị bít quá dày
Tại sao khóc vây Hạnh?

Hanh Lê: Dạ, con đọc là khóc chắc là xúc động và giải trược ạ. Đọc lại mấy lần vẫn khóc .

Nguyễn Thanh Bá: Điểm Đạo đó Hạnh

Ráng tu mở trí thâm sâu
Tưởng mình đã hiểu tới nơi xong rồi
Thật ra mình chẳng biết nhiều
Nói hoài khg thấy cái lầm của ta.
Tu đi đừng vội bung xòe
Thầy thường nhắc nhở cho người từ lâu.
Ta tu vẫn thấy lu mờ
Tưởng là khg có như Thầy dạy khuyên
Quyết tâm hành pháp như người
Đến khi biết được nhiệm mầu là sao!

Nhiệm mầu có thật ra sao?
Tôi tu tôi nói chẳng không thấy gì
Bạn nhìn lại bạn thêm đi
Tu bao nhiêu tiếng, miệng thì liên miêng
Tôi tu nhiều tháng nhiều năm

Chỉ là vỗ ngực ta đây, thiếu hành


Hành sao cho đúng bạn ơi
Thầm tu niệm phật phát huy chính mình
Thế gian vũ trụ là mình
Tại sao hướng ngoại chuyện mình khg lo
Tôi tu chẳng biết chuyện người

Thương mình lai biết chuyện đời mới hay.

Đọc trong facebook thấy người
Không lo tu luyện chuyện người lại lo
Thì giờ khg đủ để tu

Mà ngồi phân tách hơn thua với đời

(Nguyên, Hữu, Tâm, Mai, Hạnh, Phúc, Thắng)

Nguyên lai đã có lâu rồi
Hữu duyên có pháp để tu để hành
Tâm tu mới rõ nhiệm mầu  
Mai đây thấy đươc ta như thế nào
Hạnh hành có phước tâm an
Phúc thời hành pháp vô vi
Thắng thua cũng vậy lo tu an lành5.02.2018

Hắc bì phật tổ điển chiếu muôn nơi

ZeroMe

Hắc bì phật tổ điển chiếu muôn nơi
Sắc xanh đen huyền phóng từng tia điển
Niệm phật di đà nguyện về với cha
Sắc Hồng Sắc Tím pháo hoa tung trời tím
Rùng rùng điển chiếu rọi đường  các con đi
Reno ùng oàng sấm chớp nổi
Con nguyện trở về bên cha.

 Thầy , thầy con đang viết những dòng này, tay con đau nhức viết một ngón nhưng giờ sau tay nhẹ bẫng con viết được mấy vần thơ . Cảm ơn thầy cho con sức mạnh nhận được luồng điển Xanh đến từ thầy.
Xin lỗi các bạn vì xúc động quá không thể đọc được thêm, toàn thân rung bần bật!

Chia sẻ từ Hằng Moon trong buổi họp VôVi IM 26

5.01.2018

Những lời khuyên mộc mạc chân thành

ZeroMe

Nghêu sò chẳng có tội chi
Mình nhìn thấy nó muốn ăn tại mình
Trời sanh nghêu ốc góp tình
Dạy mình hướng nội biết ơn nghêu sò.
Ngườ`i đời hay trách người ta
Chẳng chê chẳng trách chính mình tội nhân
Thương nhau bao bọc tỏ tình
Chẳng qua cử chỉ tỏ lòng thương nhau
Nhìn qua mê chấp phê bình
Tại vì quen thói ở đời mà thôi
Ta đây biết quá tình người
Đời ta sống thật để người khen chê
Khen chê mới thấy tâm mình
Vẫn còn mê chấp thì sao "Thanh Bình".

------------------------

Nước mình tự trị vua ơi
Nước người của họ tại sao lo dùm
Khôn ngoan thì nước mới giàu
Dân tình giàu có sống an sống hòa
Nhìn qua cảnh vật biết liền
Dân tình nghèo đói tại vua lu mờ.

--------------------------

Thác loạn là chuyện của người
Người ta lựa chọn để mà học thôi
Học cho mau hiểu tiến thân
Gieo mầm của họ có cây quả mà
Ai thác loạn? Tại sao bận lòng?
Bận lòng với nghĩa thương yêu
Thật ra ý muốn mọi người theo ta.

----------------------------------

Tự do phát triển tâm linh
Không ràng không buộc tâm mình tự nhiên
Tu thanh hướng thượng phát huy
Tâm mình sang trọng tự nhiên nhẹ nhàng
Lấy điều răn dạy như siêu
Làm cho tâm trí phải theo phục tùng
Đó là ý ác không hay
Chận không phát triển tâm mình tự do.


Văn chương lưu loát như thần
Nói cao nói thấp như rành mọi nơi
Trược vào không giải không ra
Thì ra mới thấy mình cần phải tu.


Tôi ngu chẳng biết cái gì
Chỉ lo niệm phật trược nào cũng văng
Nhìn đời chẳng nói được chi
Có thanh có trược mà hành không nên
Cho nên tâm trí lu mờ
Nó hành điêu đứng tự mình phải lo
Tham gia vào cảnh ở đời
Thì lo tu luyện nhiều nhiều hơn thêm
Cái gì cũng phải trả cao
Chứ không miễn phí như mình muốn đâu

Tội cho thân thế con người
Sống trong chật hẹp cái gì cũng lo
Thương nhau như thể thương mình
Trì tâm niệm phật xóa tan khổ phiền.

Tiến thân thì phải dấn thân thực hành
Thương người thì để tự mò tự đi
Không đi thì phải cơ cầu
Đó là bài học cao siêu của Trời

Nguyễn Thanh Bá

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib