5.22.2018

Em tu em chẳng biết gì

ZeroMe

Chính mình vĩ đại không hay
Thương yêu phục vụ vì mình mà thôi
Luận Trời không hiểu bạn ơi
Bàn chi cho loạn, tâm thiền cho yên
Ngủ luôn cho đến mất mình
Ra sao cũng được cũng là mình thôi


Ngủ ngồi cho điển thông lên
Vọt ra liên tục giải hoài tâm thanh
Tâm thanh không có bồn chồn
Trống không xuất hiện huyên vi tâm hồn
Nhận ra huyền bí của hồn
Dày công tu luyện càng ngày càng thăng.
Lo chi cái cảnh yếu hèn
Ôm chi cái cảnh ngu đần hại tâm


Điển Cha ban xuống chung hòa
Dạy con buôn bỏ tánh ngu của mình
Ngu gì ngu dử vậy con
Cha không xây dựng thì sao sống còn
Con tưởng con tạo được sao
Nên con ngu dại tưởng con là tài
Khi con thiền tịnh quên mình
Thì con mới thấy con là chính Cha


Cha Trời chỉ có một mình
Hóa sanh sanh hóa biến ra sắc màu
Vạn linh sanh hóa từ Ngài
Tưởng là khác biệt tìm ra chính Ngài


Tu khổ hạnh là âm thầm nhẫn nhục quyết tâm hành pháp để giải bất cứ gì bám vô trong tâm mình ra cho mình được thanh nhẹ.
Trên giường trên chiếu cũng tu
Nhà trên nhà dưới tâm tu vững bền
Có cơm có cháo không màn
Tâm ta tu xuất là điều chánh tu


Tu thời là vậy con ơi
Cái tâm biến hóa chánh nguồn của tâm
Chứ tu không phải mê mù
Vẽ hình vẽ kiểu như tuồng cãi lương


Có người nói bảo ta rằng
Tu thì phải kiểu uy nghi thế này
Cớ sao hình chụp ôm người
Ta liền cho biết tâm tu thế này
Ôm người có vẽ bình thường
Nhìn ta mới biết tâm tu thế nào
Tâm chuyển động ...phải rung người
Qui y sám hối khi nhìn thấy gương


May thay mới biết chánh tà
Chánh là thanh nhẹ Tà là nặng tâm
Màu mè hình thức gạt người
Đã là ngu muội, tạo hình gạt thêm
Đừng nhìn ngọai cảnh mà tin
Hướng về điển giới xét tâm con ngườiEm tu em chẳng biết gì
Ai tu ai giỏi dạy em nên người
Nếu tu cái miệng um xùm
Em nhìn em biết người tu thế nào
Em biết, em tưởng em ngu
Nên em im lặng chuyện em em làm

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib