11.06.2020

Tìm Hiểu Pháp Thiền VôVi

ZeroMe


  Tìm hiểu Pháp thiền Vô Vi tên đầy đủ: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP là một phương pháp thiền, một phương tiện để giúp cho những ai muốn tìm hiểu và trau dồi về tâm linh và sức khoẻ . Vô vi dễ thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng. Chỉ có một điều thiết yếu là hành giả phải kiên trì nhẫn nhục, siêng năng hành pháp.

Thiền Định theo PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP là pháp Thiền tu Tại Gia "Đời Đạo Song Tu" không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp. Vô Vi không có đảng phái, chánh trị cũng không có Giáo chủ , chỉ có người đi trước thành công chỉ dẫn cho người kể tiếp trên bước đường tu học.

Vô Vi không có những lễ nghi ràng buộc nên không có những sự khống chế độc tài.
Nếu Quí vị muốn tìm hiểu thêm về Vô Vi ,có thể liên lạc với các Trung Tâm hay thiền đường Vô Vi mọi nơi trên thế giới.

1. Lời giới thiệu: http://vovilibrary.net/basics/basics.php 

2. Video phỏng vấn người đã thành đạt: 

     - Phần 1: https://youtu.be/mjCHzgYIOpQ

     - Phần 2: https://youtu.be/cqrpKu9oJ54 

     - Phần 3: https://youtu.be/KWdCADlJ954

     - Phần 4: https://youtu.be/ZSDC_h7RGZA

3. Khoa học "căn bản" tâm linh: https://bit.ly/2U0QYW1

4. Vài lời chia sẻ từ người đã thành đạt: https://bit.ly/38mkQ7L

5. Video thực hành: 

   - Video đầy đủ: https://youtu.be/CE6nkB8Y5nU

   - Video hành pháp 6 tháng đầu:  https://youtu.be/_DMLcZLl1Bo

             http://vovilibrary.net/basics/6months.php

   - Video hành pháp sau 6 tháng: https://youtu.be/AtCofzw3Me0

           http://vovilibrary.net/basics/mainPractice.php 

    - Sách thực hành: https://bit.ly/369OzOd

6. Web nghiên cứu: http://vovilibrary.net (kho tổng hợp video, audio, sách, thơ, nhạc...những bài giảng của Thầy, Tổ) dành cho hành giả muốn nghiên cứu thêm. 


THÔNG TIN LIÊN LẠC

* Email: ThanhBa_Nguyen@yahoo.com / VoViTheGioi@gmail.com

* Youtube: https://www.youtube.com/user/vovigroup

* Skype: thanhba_nguyen 

* Telegram username: @ThanhBa_Nguyen (Người đã hành và thành đạt)

* Telegram group: https://t.me/joinchat/IpNOsxKsF3BWMReanGnJfA (Nếu có thắc mắc vui lòng vào nhóm đặt câu hỏi)

* Đường dẫn vào phòng họp: VôVi IM https://zoom.us/j/8276986954  (Họp hàng tháng vào ngày chủ nhật giữa tháng và chủ nhật cuối tháng (hoặc đầu tháng nếu chủ nhật rơi vào đầu tháng)). 

Mã ID: 827 698 6954

(Trước khi vào phòng họp cài chương trình Zoom https://zoom.us )


7.22.2019

Kinh nghiệm hành pháp VôVi chú Nguyễn Thanh Bá

ZeroMe

Hello Thái và các bạn:
Từ khi anh mới biết pháp thiền Vô Vi anh nghe băng giảng của Thầy Tám và anh luôn cố tìm hiểu cái ý chánh trong các lời giảng của Thầy. Anh nhận ra điều chánh của sự tu hành là hành pháp khử trược lưu thanh. Thanh lọc điển hồn của mình càng sạch càng tốt, sạch vô cùng là mục đích tối hậu. Cũng nhờ cố tâm thở thiền luyện niệm phật cho kỳ được, trong khi hành pháp anh học và biết được nhiều điều trong thế giới điển quang, nói vắn tắt là Vô Vi giới. Anh áp dụng các điều mình biết trong Vô Vi vào cuộc sống hiện tại để tự chứng minh những điều mình biết có đúng là sự thật hay không? Khi áp dụng thì anh thấy có kết quả như mình biết trước.  Ngoài ra anh và chị L.A. cùng chứng nghiệm và cảm nhận điển giới như nhau. Các dữ kiện này dần dần sau này lại càng rõ rệt hơn. Cho nên đối với anh cõi Vô Vi là sự hiển nhiên có thật.
Hằng ngày trong cuộc sống này anh luôn hành giải trược, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi cũng niệm phật và thở bụng. Anh niệm phật và thở bụng thì giải các luồng trược điển ra rõ ràng như là mình bôm hơi vô cơ thể thì bụi bậm văng ra từ các lỗ chân lông toàn thân, trên đỉnh đầu, tròng mắt, lỗ tai và từ các khớp xương. Thanh sạch rồi bị trược bám vào trở lại, rồi lại phải bôm ra. Cứ như thế mà hành giải hoài. Cũng nhờ vậy mà anh học và biết được trược từ đâu đến và mình làm cái gì để thâu trược vào và làm sao để giới hạn thâu trược vào và làm sao để giải trược. Sự học hỏi này mới chính là đọc kinh và học đạo. Khi mình hiểu biết mình rồi thì mình hiểu biết mọi vật. Vì tất cả tâm linh đều có cấu trúc như nhau, có khác nhau là chỉ khác nhau do sự nghẹt hay thông khác nhau mà thôi. Cho nên người tu thanh nhẹ được rồi thì khi họ nhìn cái mặt, giọng nói, cái tướng, cái thái độ, cái hành động của một người là họ biết người đó như thế nào rồi. Ngoài ra tâm thức của người tu thanh nhẹ nó hòa với tâm thức với môi trường xung quanh nên người thanh nhẹ biết và hiểu được trạng thái của vạn vật xung quanh. Nhờ có cái biết này họ mới biết cách xây dựng cho tốt thêm hơn. Cho nên ông Tư có nói tu pháp Vô Vi này thì thượng sẽ thông thiên văn và hạ thì đạt địa lý là như vậy. Khi người tu thanh nhẹ sáng suốt họ có nhiều cách thức để xây dựng sự việc tùy theo trình độ của đối phương chớ không phải chỉ có một phương cách mà áp dụng cho tất cả. Cho nên khi nghe băng Thầy thì phải hiểu điều này và mình phải nghe cái ý chánh.
Trước và sau khi Thầy qua đời anh tu thiền có xuất hồn ra gặp Thầy cũng thường xuyên. Lúc đầu mới tu Thầy đến và phóng điển (như phóng chưởng) để phụ anh giải trược cho hồn anh có thể xuất ra và đi trong cõi Vô Vi. Nhờ đi như vậy anh học và biết được cõi tâm linh là sao, chết là sao và sống là sao. Chắc Thầy biết anh muốn tu để đạt được sự xuất hồn nên Thầy giúp anh tu xuất đi rất dễ dàng. Vì xuất ra quá dễ nên có một đêm Thầy đến phóng điển giúp anh, anh nói với Thầy (trong cõi Vô Vi) đừng giúp anh nữa để anh tự tu và tự dùng khả năng của mình tu để xuất ra thì lúc đó anh mới biết được thực chất khả năng của chính anh. Từ lúc đó anh không thấy Thầy phóng điển nữa nhưng anh cố tự tu rồi cũng xuất ra đi được. Đi ra về cõi tâm linh gặp nhiều người tu cao siêu. Khi gặp các vị này thì họ cho quà cho anh (phóng điển nữa). Vui khoẻ quá. Đang bay thì được mời vào, nên có sức hút kéo anh vào vòng hào quang sáng chói của Phật. Nếu không có mời vào thì mình vô không được vì ánh sáng của hào quang nó đẩy mình ra không cho mình lại gần. Nhờ sự học này mà anh mới biết là mình tu phải làm cho điển lực của mình luân lưu thông thương thì mình mới có hào quang và hào quang mới bảo vệ mình được (cũng như có lính canh giử thành của mình vậy đó). Nếu không có hào quang thì mình sẽ bị tà khí xâm nhập. Khi người tu ngồi thiền thanh nhẹ thì họ có từ trường hào quang sáng lắm. Có hào quang sáng mạnh lắm thì lúc đó hồn mới xuất đi được. Cho nên người tu xuất hồn được trong khi còn sống là họ có sức mạnh tâm linh nhiều lắm chớ không phải tầm thường. Người không tu hay tu chưa tới không hiểu điều này, nên không biết cái giá trị của sự tu xuất hồn được.
Mỗi khi ngủ nếu anh trở mình thức dậy là anh ngồi thiền. Tại sao Thái biết không? tại vì sau khi thiền và ngủ thì mình đã giải trược một phần rồi, nguyên khí đã phục hồi dồi dào thì khi thức dậy là anh lấy cơ hội đó thiền tiếp để thanh lọc cho được hoàn toàn thanh nhẹ để xuất hồn. “Xuất Hồn, Xuất Hồn” là mục tiêu của sự tu hành của anh . Cách đây khoảng 1 năm, một hôm anh thức dậy rồi tiếp tục ngồi thiền. Mới vừa ngồi thì Thầy đến Thầy hòa với anh để Thầy cho anh biết cái thực chất của Thầy để anh biết cái sức mạnh của hào quang của Thầy như thế nào để anh cố gắng tu cho được như vậy. Lúc Thầy hòa với anh thì lúc đó anh ở trong trạng thái tâm linh của Thầy, anh có hào quang tỏa ra từng lỗ chân lông khắp người và rất là mãnh liệt như các ngọn lửa của đèn hàn xì (very intense) tỏa ra khắp phòng. Trong lúc đó anh tự nói trong ý: “Với cái sức mạnh này thì đâu có cái trần trược nào mà có thể lại gần”. Lúc đó anh mới biết sự bất nhiểm trần là như thế nào. Anh tiếp tục ngồi yên vì anh biết với cái sứ mạnh này thì tâm hồn của mình sẽ thanh sạch và sẽ xuất ra. Đúng như vậy, một vài giây sau đó anh bập bồng rời khỏi thể xác và bay ra khỏi căn nhà và nhìn cảnh bình minh ló dạng.
Đây là một vài mẫu chuyện anh chia sẻ cho Thái và các bạn đọc để nghiên cứu và giải trí. Không có gì hạnh phúc bằng khi tự chứng nghiệm cái khả năng của mình và sự huyền diệu của cõi tâm linh.
Chúc Thái và các bạn vui, bình tâm tu tiến.
BN

11.03.2018

Không thèm nghỉ đến cái gì hết là buông thả.

ZeroMe

Chú Bá: 
Có trí tuệ thì có tiền à. 

Bạn đạo: 
vậy là con không có trí tuệ nên không có tiền lun

Chú Bá: 
Tu nhẹ là có trí tuệ

Bạn đạo: 
Con vẫn như một cục đá ngồi ì mỗi đêm. Phải ráng nhẹ mới được. 💪

Chú Bá: 
Buông thả ra là nhẹ

Bạn đạo:
 Tập trung được là buông thả hén chú?

Chú Bá: 
Không thèm nghỉ đến cái gì hết là buông thả. Đi ngủ là buông thả.

Bạn đạo: 
Vậy  ạ được ngủ à chú con không cho nó ngủ ngủ con dậy rửa mặt vẩy tay hoặc làm gì đó ngồi tiếp

Chú Bá: 
Ngồi ngủ khò khò trụ ý trên đỉnh đầu không nghỉ gì hết.
Trời mát lạnh ngồi soi hồn, thở pháp luân thường chuyển rồi trùm mền ngủ. Không nghỉ cái gì hết.

Bạn đạo: 
Cái này được đó chú, con ngủ nhiều lắm, trược bám vô buồn ngủ, con leo lên ghế ngủ ngồi suốt lun

Chú Bá: 
Chú Bá nói ngoi ngủ riết thì khôn có bạn đạo tưởng chú Bá nói đùa.

Bạn đạo: 
Chú nói thật đấy nhé mai con ngủ tẹt ga 1 buổi

Chú Bá: 
Chú Bá nói chú Bá nói thật.

Bạn đạo: 
Con cũng thấy là khi trược nhiều quá ko ngồi thiền nổi hoặc bị trược nặng quá ko thở thiền gì được là leo lên ghế ngủ suốt thì thấy ngủ dậy đỡ nhiều lắm chú.
Có hôm con nhận điện thoại từ người nhà, xong con say sẩm mặt mày, sh ko nổi nữa, con chỉ còn cách là ngồi ngủ ráng nhớ np ngủ lúc nào ko hay kệ nó thui chú. Tỉnh dậy thì thấy đỡ.

Thiền vào phải định, lâu mới xuất hồn được, ngủ ngồi nhiều xuất hồn như chơi.

Chú Bá: 
Ngủ ngồi đầu rút đi lên
Khai thông khối óc trược ra liên hồi
Giựt mình tỉnh dậy thẳng lưng
Trược bung hết cặn, xuất hồn ra đi.

Âm Dương tương hội - Lưỡng nghi hợp nhất

ZeroMe


Chú Bá: 
Trên chùa của Ấn Độ có khắc tượng hai người nam và nữ ôm nhau là hồn vía ôm vậy đó.

Hai Phung Phuong: Chú ơi sao lại ôm nhau được
Con chỉ tưởng tượng nhìn nhau quý mến và nói chuyện hợp nhau hiểu nhau thôi

Chú Bá: Có ôm chứ. Ở trần gian cũng vậy. Khi mình thương ai thì mình ôm.
Đúng giống y chang như hình vậy.

Hai Phung Phuong: Chú này ôm khác còn tượng kia hơi quá con không thích tí nào vậy con còn chấp ạ?

Chú Bá: Con hỏng thích dzì con còn chấp qué. Sự thật là sự thật. Nên người ta làm hình như vậy. Chứ đâu có gì đâu.

Trường Nguyễn: chú Bá chia sẽ lúc đầu chú gặp vía và hoà với vía cho chúng con biết

Chú Bá: Thì như hình đó

10.29.2018

Cái Ngạo Mạn nó không còn, chỉ còn tình Yêu Thương

ZeroMe

Chú ơi sao tu riết rùi mình không có quan tâm cái gì hết ông chỉ biết niệm phật và thở suốt ngày.
Con đọc tin nhắn trên nhóm của bạn đạo thấy họ có nhiều chỗ y chang như con ngày xưa tự nhiên con thấy cái sai của con từ họ rùi thấy chính mình đã sai chứ không có ai sai nhìn đó để mình sửa chứ không có cười chê người khác tự động trong con có một tình thương yêu và hòa đồng với tất cả mọi người ai cũng giống như ai hết con may mắn được nhận ra chính mình trước hơn họ thui nhưng nếu không tu thì con còn tệ hơn họ rất nhiều nên  cái Ngạo Mạn nó không có trong con chỉ còn tình yêu thương chia sẽ và học hỏi xây dựng cho nhau thui chú hihihi cái cảm giác này thật là an bình và hạnh phúc vì mình không có ghét hay thù hận một ai .

Bây giờ con tập niệm phật được không nhớ gì luôn rùi ông.
Con để y khi mình niệm phật thường thì có rất nhiều ý xen vô nhưng khi con dùng y lực từ trong người con ra để niệm thì nó mạnh và tập trung toàn bộ nơi đỉnh đầu thui ông cái ý lực nó mạnh thiệt ông. 
Con phải thử nghiệm nhiều cách rùi mới biết mình làm như thế nào để niệm dễ vào định và tại sao mình niệm phật bị tạp niệm nhiều mà khó niệm phật vô định được. Khi mình nhẹ mình chỉ ngồi quan sát những việc xung quanh mình mình biết hết nhưng mình không bị nó ảnh hưởng không chê khen ai hết âm thầm lo tu cho chính mình sự thanh nhẹ của mình là quan trọng nhất. Vì đó là sự an lạc cho chính mình không ai cho mình được hết mình phải tự hành tự giải những cái ô trược xấu xa thì cái tốt nó sẽ hiện ra chỉ còn là sự an lạc thanh nhẹ tình thương yêu và hòa đồng với mọi người.

10.19.2018

Cuộc sống hiện tại do mình tạo nên? Luật hấp dẫn?

ZeroMe

Tu vô vi là tu về điển quang cho nên tâm nghỉ sao thì việc nó sẻ xảy ra vậy. Cho nên ai than thì sẻ bị khổ giống như ý than. Còn ai nghỉ tốt và lạc quan thì việc sẽ tốt.

Minh tu thì tâm mình nó thông, nó hoà nhip đúng với sự tuần hoàn tốt nhất của thiên nhiên thì mọi chuyện xảy ra trôi chảy đều hòa mình gọi đó là may mắn.

-- Nguyễn Thanh Bá -- 

10.16.2018

Cái cấu trúc tâm linh của mình có nhiều trạng thái cũng như một quốc gia

ZeroMe

Kim Loan Phan:
Chú iu sao trong người con lại có cái trạng thái dũng mãnh muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được nói ra thì con phải làm cho đến cùng không bao giờ bỏ cuộc ý chí nó mạnh lắm chú con rất thẳng thắn không sợ gì hết nói ra những gì mình nghĩ và biết được khi cần con rất khó và nghiêm nghị làm đâu ra đó phải cho đàng hoàng khi có trạng thái này thì mặt mày con đỏ hồng lên lúc đó người con điển rất mạnh khi cái y chí dũng mãnh nó trỗi lên. Nhưng có lúc con lại hồn nhiên vô tư vui vẻ như một em bé nói rất tự nhiên hòa đồng yêu thương tất cả mọi người. Hai trạng thái nó khác nhau hoàn toàn .
Như vậy cái đó là bản chất của con (chủ nhân ông) hay là bên trong con còn có những phần khác làm cho con có những trạng thái đó vậy chú? Nói thiệt cho con út biết ah nhen hihihi

Chú Bá: 
Cái cấu trúc tâm linh của mình có nhiều trạng thái cũng như một quốc gia có vua, quan, lính....cho nên khi ông tướng nó làm việc thì nó hùng dũng còn bà vua thì hiền từ...cho nên mình phải tu để giải các phần tử cà chớn đi ra thì mình còn các phần tử tốt thôi.

Thien Hoàng:
Những phẩm chất ấy chất chứa trong thể vía hay thể hồn vậy chú? Vì chỉ khi bị giam lại xác thì các phẩm chất ấy mới có cớ bộc lộ rõ? 

Chú Bá:
Tất cả các trạng thái này là điển trược được khơi động và giải ra khỏi tâm mình khi hành pháp tu vôvi. Tốt nên hành pháp nhiều cho được thanh nhẹ nhiều hơn nữa.
10.10.2018

TRỜI PHẬT cứu độ như thế nào?

ZeroMe

Hai Phung Phuong: 
Mà chú ơi thầy bảo mới nhìn thấy ông ba cha mẹ mình mất lúc đầu rách rưới khổ lắm
Sau khi tu 1 thời gian hơn thay ai cũng tươi và đẹp và biết tu. Ai cũng thấy cửu huyền thất tổ.
Vậy ai đó cứ lo tu càng tu sẽ cứu được hết hay quá chú nhỉ con càng ngày thấy thầy nói không sai tí nào con có 1 số việc thấy đúng y trang ạ.

Chú Bá:  cứ hp vôvi là tốt hoàn toàn cho tất cả cho nên khg phải bận tâm lo làm thêm cái gì hết.

Hai Phung Phương: Tại hôm rồi chị lo cho bố mẹ ko biết tu khổ. Nhưng thầy bảo mình tu tốt sẽ tốt hết lời thầy không hề sai.

Chú Bá: Tu vô vi là làm một việc cho tất cả mọi việc.

Hai Phung Phuong:Chú ơi chú nhìn thấy bố chú ở cảnh giới nào ko ông cũng tu phải không ạ.

Chú Bá: Cũng phải tự tu khi biết mình tu tốt. Tự tu tự tiến. Cứ lo tu thì tốt tất cả. Không có phải bận tâm.

Hai Phung Phuong:Dạ con hiểu rồi ạ.

Trường Nguyễn: chị Hải tu hăng say quá, nhiều kiếp cho 1 kiếp

Hai Phung Phuong: Em bao giờ cảm nhận được bề trên lo cho cuộc sống mình em giống chị thôi
Chăm chỉ vậy mà vẫn chưa cảm thấy trả ơn dc bề trên em ạ em cứ tu đêm đêm có ngày em sẽ nhận ra.
Trường Nguyễn: 
Bề trên lo cho mình là hướng thanh điển đến mình khi tâm mình tu và ý thức trược nhưng lực mình muốn thoát ra mà không được, mình làm trước ơn trên tiếp sức. Về công việc thì nếu mình nguyện tu thì ơn trên chuyển hướng cho công việc theo hướng thanh nhẹ để lo tu...
xin chú giảng nghĩa cho con và chị Hải


Hai Phung Phuong:
Em chưa tu đúng từ trong tâm em. Phải bắt đầu từ tin thầy và tin ông Trời.  Chị trước sợ nắng giờ thích đi được nắng chiếu thấy ấm áp. Ông trời làm việc hết cuộc sống này nên không lo nghĩ gì.

Chú ơi bề trên sắp xếp hết con hiểu tại sao ck và các con con lại để yên cho con tu . Ai không tin ngoan ngoãn nghe lời thầy hành pháp 1 thời gian quyết trí trường chay diệt dục dứt khoát buông chuỵện bên ngoài. Chỉ cần nghĩ tốt xấu đều là chuyện ông trời làm lên sẽ ko bị động. Hay lắm càng tu càng hay và tốt từ tiền gia đình công việc ...

Chú Bá:
Hào quang của Trời Phật lúc nào cũng chiếu nên chúng sanh được sống.  Nếu mình muốn tiến hóa đến sự thanh nhẹ thì mình phải tu hành pháp để tâm mở ra để cho các tội lỗi trần trược của mình có chổ thoát ra theo sức hóa giải của Trời Phật thì mình được thanh nhẹ. Còn nếu mình đóng cái tâm thì mình bi nặng bị khổ. Đóng tâm là sao? Là bảo vệ cái ý muốn chuyên đời, sợ mất cái mình muốn giử chuyen trần gian....giân ghét gim trong tâm chuyện minh cho là quan trọng....

Hai Phung Phuong: con hiểu rồi, mọi cảm xúc yêu thương giận hờn ghét đều trược bám vào tâm... nên muốn tâm nhẹ thì mình mở tâm để tất cả thoát ra và về trời...

10.09.2018

Càng thanh nhẹ nhiều thì càng gánh vác. Phải hành hoài chứ không có tiếc

ZeroMe

Hai Phung Phuong:
Ở đấy(ở Mỹ) sạch và đẹp vậy nên cô chú mới chọn đúng là đất lành.

Chú Bá: Thành phố này sạch lắm. Có tổ chức tốt.

Hai Phung Phuong:
Dạ trật tự như thầy nói dúng không ạ? Nếu chúng con ở bên đó tu sẽ nhanh hơn không?

Chú Bá: Tu ở Việt Nam nhanh hơn.

Khánh Nam:
Đương nhiên phải nhanh hơn ở vn rồi hiii
Bên chú yên tỉnh tu nhanh hơn. Lại ít trược hơn ở vn

Chú Bá: Thật sự ở đâu cũng vậy.  Nơi nào nhẹ là tu tốt. Nước Mỹ cũng có chổ nặng.

Hai Phung Phương: Nhưng con thấy thầy bảo ở trong động mà tịnh thì tu sẽ rất tốt là sao chú chỉ cái này khó vô cùng đòi hỏi phải có ý trí vô vô cùng mới làm được hay là thời gian dần dần giải  sẽ được ạ.

Trường Nguyễn: sao Việt Nam nặng mà tu nhanh Chú?

Chú Bá: Thanh tịnh là khi tâm sạch không có trược cho nên nếu mình ở chổ trược mà làm cho tâm sạch được thì mình mới thật sự có tâm mạnh.

Còn ở chỗ nhẹ thì tu mau có kết quả nhưng khi gặp trược nhiều thì chới với vì không biét cách điêu luyện. Nhưng nếu ở chỗ trược nhiều mà không cố gắng tu thì dễ bi hư.

Hai Phung Phuong: Dạ nhưng những trược ô đó kệ lơ đi cứ chăm chỉ hành pháp thì sẽ sạch được phải không chú? Nhưng sao thầy bảo ai cũng phải học nhiều lắm càng tu cao càng học nhiều thử thách nhiều con sẽ cố gắng bình tĩnh và học thôi.

Chú Bá: Càng thanh nhẹ nhiều thì càng gánh vác trược nhiều vì vậy phải tu nhiều hơn.

Trí Phương Nguyễn: Nhưng con thấy hôm nào bị trược nhiều rất dễ bị hướng ngọai lo là chút xíu là nó nghĩ lung tung liền chú ơi.

Chú Bá: Thì vì vậy mình mới thấy tâm mình yếu cho nên phải tu nhiều hơn nữa. Lo quay trở về với mình lo tu thật tâm hơn. Sống ở đời là phải điêu luyện chứ không phải nói mà không hành.

Trường Nguyễn: cái này con cảm nhận nè chú, hp một đêm sáng ra đường, lên công ty cái đầu rút rút mà muốn khóc, tiếc cái công hôm qua.

Chú Bá: Phải hành hoài chứ không có tiếc. Trời sanh con muỗi rất tinh vi mà cho nó sống chỉ có một tuần thôi. Có loài bông sống chỉ có một ngày. 

Bill Tiền: Con học hoài tới giờ mới chấp nhận hành thui ko chạy đc nữa, tưởng tìm chỗ nhẹ sẽ tu tốt hơn, vì tiếc rẻ công hành. Nhưng càng tìm chỗ nhẹ thì càng gặp chỗ nặng...giờ bằng lòng hành tối đa thôi.


10.07.2018

TU LÀ GÌ? THIỀN LÀ GÌ?

ZeroMe


TU LÀ GÌ? THIỀN LÀ GÌ?

Là vung bồi cho Ý Chí của mình MẠNH MẼ thì không bị lôi cuốn bởi những yếu tố Vui, Buồn, Sợ, Giận, Lo, Dục, Tình, Tiền, Duyên, Nghiệp...thì sẽ không còn khổ đau.

Mạnh Mẽ thì sẽ chấp nhận rồi đi đến cái thấy được THẾ GIAN này là GIẢ TẠM, xác này giả, vợ, chồng, con cái, cha mẹ...tất cả...đều là giả. Nó là chất xúc tác, là cái DUYÊN để cho ta học hỏi, càng ngày ta càng vung bồi Ý Chí để thực hành Bi - Trí - Dũng là quay trở lại vào trong với chính mình, lấy căn bản mình là trọng tâm là tất cả.

Vậy thì ta chấp chứa làm chi, để rồi càng ngày càng nặng nề. Giống như cái nhà của ta đang ở cái gì cũng chất chồng, muốn chứa muốn để lại để xài , rồi đầy trong nhà dần dần rùi sinh ra đủ thứ mùi hôi tanh rồi bị bệnh. Giờ muốn hết bệnh thì quét dọn lau chùi cho sạch sẽ như thủa ban đầu rồi ngày ngày lau dọn thì ta sẽ khỏe vui. Tu là cuộc hành trình trở lại thủa sơ khai ban đầu đẹp đẽ.

Còn nói tu mà chờ cho được yên thân mới tu thì kiếp nào mới được yên thân. Vì từng giây phút khắc đều có chuyện lôi cuốn, đều có khổ đau. Nhắm con mắt là đầy ý nghĩ lung tung trong đó.

Còn mọi chuyện khổ đau của trần gian này đều do Thượng Đế làm ra để cho con người THỨC TÂM mà lo tu để vung bồi cái Ý Chí mạnh mẽ vô cùng như Ngài. Nếu hiểu được điều này thì trong tâm đã buông bỏ được phần nào nghiệp tâm.

--Ad - một chút tĩnh lặng cho chính mình --

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib