10.30.2017

Ta là mọi trạng thái là tất cả

ZeroMe

KimLoan Phan:
Chú iu cảm giác của Út trong người giống như vậy nè con kể cho chú nghe không biết có đúng không hen chú

Vui vẻ an lạc  Phật  Di  Lặc
Im lặng lo tu của Ngài Thích Ca
6 luân xa là Phật Di Đà
Tình  yêu thương bao la là của Cha
Lòng từ bi bác ai của Mẹ
Công phu hành pháp là  Thầy chúng con
Y chí dũng mãnh  Ngài Đế Quân

Có phải như lời chú iu nói con người mình ai cũng có hết nếu mình được thật sự thanh nhe ̣ để cảm nhận ra nó thì nghĩ đến là mình tâm tâm tương ứng với họ liền phải không chú? Nó có sẵn ơ trong người mình.

Nguyễn Thanh Bá: Đúng Loan

10.26.2017

Lấy căn bản làm chuẩn là mình không có ý gì hết, không nhiễm trược

ZeroMe

Nguyễn Thanh Bá: 
Lấy căn bản làm chuẩn là mình không có ý gì hết. Khi mình có ý là mình bị nhiễm từ bên ngoài vô rồi mình không giải ra được nên mình có phản ứng theo cái nhiễm đó.

Tâm mình là không.

Cho nên nếu mình muốn tâm yên là mình giải. Và khi mình thấy mình có tánh nào đó là mình biết mình bị bệnh do trược tạo ra từ lâu rồi.

Trong thiên nhiên Trời tạo ra hai lực thanh và trược để giáo dục phần hồn cho có BI, TRÍ và DŨNG mà giữ được sự quân bình cho chính mình.

Mình tu được thanh nhẹ là mình có đầy đủ bi trí dũng. Là 3 yếu tố để trở về được với nguyên lai bổn tánh của mình. Cho nên mình không có chấp vô cái thất tình lục dục mà chỉ nhận định mình bị hư chổ nào thôi. Ngủ tạng hư tạo ra thất tình lục dục.

Trước sau gì cũng bị nhiễm trược, 1 là mình không biết. 2 là bất nhiễm. Nếu bất nhiễm trược thì hồn phải ở ngoài xác khi mình còn sống.

Cho nên chú bá nói phải lấy chuẩn xuất hồn để biết mình là người thật sự nhẹ tốt chưa?

Còn ở thế gian là chẳng có ai tài giỏi nên hỏi để đóng góp cho chung. Câu hỏi nào cũng hay hết, khi hỏi thì Trời tra lời, chứ không phải chú Bá tra lời. Biết tại sao không?

Hihi. Anh Bá không có ý gì hết.
Khi có câu hỏi là tâm không có thông. Thì Trời Phật chiếu cho thông. Diễn tả qua lời nói.

Jessica Van:
 Chú Bá ko còn ý gì hết hả chú?
Vậy chú phải là A La Hán hoặc hơn nữa :)) 

Nguyễn Thanh Bá: Không có hán gì hết. Không có gì hết. Chỉ là ngu nên tu thôi.

Nguyên: chú Bá đến vô sở đắc thì làm gì có a la hán hay gì nữa. hiiiii

Jessica Van: Vô sở đắc là gì heng 

Nguyễn Thanh Bá: Vô sở đắc là không có trụ vô vị trí nào hết

Thuan Hoang: Đây là hư không đại định hả chu Bá?

Nguyễn Thanh Bá: Ở đâu cũng đuoc. Chổ nào cũng có

Thuan Hoang: ông Trời con

Jessica Van: Vậy là Phật rồi, Hihi chuẩn bị nghe chú rầy tiếp. Không có gì hết phải không chú? Như tụi con tu tới đâu có thể về trời ạ? 

Nguyễn Thanh Bá: Gọi Phật là còn có chỗ. Còn cao còn thấp là còn có chỗ.  Không không gian và không thời gian là Thượng Đế

Cuối cùng là zero. Zero là hết nói được. Có zero là sướng nhất, khoe nhất.....cái gì cũng nhất hết. Đại tham mà. Tham lẻ tẻ không thèm.


Nhớ tới đỉnh đầu là bàn thờ. Tìm Phật tu không ráo riết. Tìm mình mới thật là tu

ZeroMe

Nguyễn Thanh Bá:
Người ta nếu không biết cách tu thì không bao giờ có phúc.  Càng đi tìm thì càng sa đày.

Dẹp bàn thờ đi. Nhớ tới đỉnh đầu là bàn thờ.

Jessica Van: Dạ chú. Mà để có hại gì không chú?

Nguyễn Thanh Bá: Hại chứ. Hại vì tìm phật bên ngoài không có đúng.
Tu mà tìm phật là tu không có ráo riết. Tìm mình mới thât là tu. Thấy mình thì mới biết Phật biết Trời.


Mở mắt thứ 3 khó khăn, mà không giữ được lâu?

ZeroMe

Khánh Nam:
Chú ơi mỗi lần mở mắt(mắt thứ 3 - luân xa 6) thì khổ. Mà mình không giử nó được lâu. Bị trược là nó bít lại. Có cách nào khả quan hơn không chú?

Nguyễn Thanh Bá: Không có cách nào ngoại trừ niệm phật và thở để giải hoài. Tâm của mình đừng có quan tâm đến cái gì hết thì mình không có ghi vô tâm. Mình để ý là mình ghi. 
Thương hay ghét là ghi hết. Nhớ là ghi
10.12.2017

Tu Vô Vi các phần tổ của phái khác có tự bỏ đi không?

ZeroMe

Bạn đạo:
Chú Bá, trước đây 2 năm con có tu vô vi khi ngủ ngồi cũng xuất vía 2 lần, tự dưng đầu bừng sáng và từ từ bay lên chắp tay, tai nghe vù vù như gió lúc rớt lại vào phòng con ngồi, và con cũng tu cả bên mật tông ( bùa chú 5 ông, thiền tam muội và múa võ bên thần, thánh về nhập xác) điển mạnh nhưng con thấy vẫn không an lạc so với tu vô vi. Khi con nghe được bài giảng cuả thầy Tám nói bên thần thánh điển phá và không đi lên được mà chỉ có vô vi, bây giờ con quyết bỏ mật tông và dồn hết về tu vô vi con thấy an lạc, minh mẫn hơn nhiều.
Chú cho con hỏi con tu sang vô vi thì phần tổ theo con có tự bỏ đi không hay cứ theo mãi, ban đầu hơi khó soi hồn, và thở chiếu minh giờ cũng đỡ rồi. Thanks chú Bá

Nguyễn Thanh Bá:
Tu vôvi thì các phần tổ đi hết. Không nên xin nhập xác nữa. Tu là giải về thanh nhẹ qui không chứ không phải tu là muốn có phép thuật. Nhưng khi mình tu nhẹ thì thần thông có tự nhiên nhưng đây không phải là mục đích của người tu giải thoát.

Luân hồi, Nguồn gốc sự việc, thâu vô phải giải ra trả hết cho vũ trụ

ZeroMe

Bạn đạo: Luôn hồi là sao?

Nguyễn Thanh Bá:
Luân hồi là bị trở lại. Mình bị trở lại vì mình còn lưu luyến, vì mình tưởng hoàn cảnh là quan trọng là thật là của mình và mình phải có trách nhiệm lo cho nó. Tóm tắt là mình bị lầm vì không biết nguồn gốc và ý nghĩa của sự tạo ra sự việc. 

Bạn đạo:
Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của sự tạo ra sự việc là sao ạ? Mong sư phụ thương tình chỉ dạy nốt cho đệ tử.

Nguyễn Thanh Bá:
Nguồn gốc là điển tâm mất quân bình không thanh tịnh nên tao ra sư việc và tạo ra hoàn cảnh cho mình thấy mình có nhiều thất tình lục duc và có tâm bám víu nên  đau khổ. Nếu muốn giải thoát khổ thì mình tu cho tâm lực mạnh để giải các ý trần ra khỏi cái tâm của mình. Khi tâm thanh nhẹ thì mới biết đời khg phải thật như mình đã từng nghỉ thì mình không còn có bám víu nữa.

Vũ:Chú Bá ơi nếu như mình ăn con ếch mà con ếch nó thường ăn con trùng (con giun) thì mình cũng giải ra con trùng luôn hả chú Bá?

Nguyễn Thanh Bá:
Bất cứ cái gì mình thâu vô thì bắt buộc phải giải ra trả lại cho vũ trụ hết. Không trả hết mà còn giử bên trong thì phải trả hoài khi nào trả hết thì mới không còn thiếu nợ nữa.


10.10.2017

Tại sao phải súc ruột cho gầy đi?

ZeroMe

Thầy Tám:
Không phải súc ruột cho nó gầy đi, súc ruột để thức tâm, để thấy cái miệng mình ác thiệt! Cái miệng mình là cộng tác với cái ruột, ăn mà nhai không kỹ, áp chế cái ruột càng ngày càng phình lên; rồi nó ép lấy cái gan, rồi nó ép lấy cái tim. Ép cái gan, khi mình nói những lời bất chánh với vợ con, mình gây gổ mà mình không muốn: bị cái ruột nó ép cái gan thành ra mình tánh nóng bất thường. Khi mình đọc cuốn sách mình thấy hết hồn! Tại sao tôi nóng như vậy? Nhưng mà không có biết cái nguyên lý: vì con người có hai trăm thước vuông cái ruột, mà nó -đồ thực phẩm- nó vô nó dồn nhiều quá thành con người nó phải đứng thẳng lên, ngay thẳng lên. Nhưng mà cái bụng nó phình lên là trong đó nó chứa nhiều quá, nó không có chỗ chứa nữa nó mới phình ra thì tự nhiên nó phải đi làm cái việc của nó: nó ép tới gan, rồi ép tới cái bọng đái luôn, rồi ép tới cái tim luôn, rồi là máu cao! Thì bây giờ súc ruột cho nó thanh nhẹ nó mới hòa hợp với nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ thì cái tâm thức nó mở, cái lượng từ bi nó mới sáng thêm. Cho nên vì lý do đó người ta phải đi đúng luật là không có mập phì vậy; và ăn cho nhiều, không tốt! Ăn ít mà tiêu hóa tốt thì điện năng nó mới dồi dào Cho nên ăn uống: ăn cơm với rau bốn tiếng đồng hồ tiêu, mà ăn cơm với cá là mười hai tiếng đồng hồ tiêu thì chúng ta chọn cái nào hay hơn? Làm cho cái bộ phận ruột nó được yên ổn thì cái bộ răng phải nhai kỹ, hợp tác với cái ruột. Khi mình ăn mình nhai kỹ, nhai bốn chục lần mình nuốt, hòa tan với nước miếng nuốt thì hỗ trợ cho cái ruột tốt. Cái ruột làm việc chỉ có bóp thôi, mà mình bắt nó quá, nó bóp không nổi; nó càng ngày nó càng yếu, nó phình ra là nó bị tê liệt, thần kinh bị tê liệt! Cho nên, những chỗ súc ruột mà người ta có nghiên cứu, người ta nói rõ là bị sưng ruột, thần kinh sưng. Mà khi mình súc rồi, nó nhẹ rồi, người ta, khi người ta rờ tới cái ruột nó hơi ê ê, đó là cái thần kinh mình nó ổn định lại, thần kinh không bị tê liệt. Cho nên, thần kinh với ruột là quan trọng lắm! Người già chừng nào thì cái lụa ở trong ruột nó càng ngày càng đóng, chìm. Khi chúng ta đổ ly nước ở trong cái ly đó mà chúng ta không rửa cái ly thì càng ngày nó càng dầy thêm; mà chúng ta rửa rồi thì cái lụa ở trong đó nó sạch. Cái lụa ở trong đó nó có cả triệu cái lỗ, nó hút những cái chất nhờn của thực phẩm để nó cung ứng cho ngũ tạng thì chúng ta khỏe mạnh; mà chúng ta càng ngày càng ép nó thì nó không làm việc được thì chúng ta phải sanh bệnh.

Bạn đạo: Dạ thưa, quý vị hỏi về tại sao lại súc ruột? Cơ quan chúng tôi có quen với một người họ chuyên giải phẫu các tử thi, thì thường thường cái ruột già của một người đường kính vào khoảng 250cm nhưng mà nhiều cái người mà giải phẫu tử thi đó, mà nó cắt cái ruột già của mấy người chết đó ra nhiều khi chỉ còn lại có 1cm thôi! Vì chung quanh thành nó bị đóng, sau bao nhiêu năm bị đóng và cái đường kính của nó bị thu nhỏ lại.


Cho nên con người trên 30 tuổi nên đi súc ruột cho nó sạch, không có hại gì hết. Súc ruột ít lần thì nó khỏe mạnh trong người, thấy vui. Không làm không biết, làm rồi mới thấy cái giá trị. Chính tôi nói ra là tôi dấn thân làm rồi, tôi súc cả bảy, tám chục lần, tôi khỏe mạnh; mà con người tôi nó trẻ, da mặt tôi nó láng, tốt hơn hồi xưa nhiều lắm!

Nguồn:http://vovilibrary.net/search/QAlibrary.php?QAclipID=qa0617

10.08.2017

Muốn đạt cái THÔNG thì cái Ý phải có LỰC

ZeroMe

Billy: Chú ơi,
Hiểu rõ ràng, thông suốt, thấu hiểu tức là TRÍ
Muốn đạt được cái gì, mục tiêu tức là Ý

Con hiểu vậy đúng không chú?


Nguyễn Thanh Bá: 
Hiểu rõ ràng là trí thông còn muốn đạt cái THÔNG thì cái Ý phải CÓ LỰC  gọi là THẦN.

Billy:
Cái thông của chú Bá là THẦN THÔNG = Lục tâm thông phải không chú? Con thì hiểu theo cái Trí phàm tức là trí thông.

Tại con hay làm việc theo cách:
WHY: hiểu rõ tường tận = thông suốt = thấu hiểu = TRÍ
HOW: Cách làm, phương pháp
WHAT: Đạt được cái gì, mục tiêu = Ý

Nguyễn Thanh Bá:
Ý thông là thần thông. Thần thông thì khi mình có ý chuyển thì sự việc thay đổi. 
Tại vì sự việc xảy ra là do ý mà mình chuyển ý được thì sự việc thay đổi.

Người ta nói mọi sự đều do tâm. Thì mình dùng tâm đổi sự việc. Mà muốn đổi được thì phải có tâm. Có tâm là cái ý có lực. Muốn cái ý có lực thì năng lực của bộ đầu phải thông. Muon bô đầu thông thì pháp soi hồn là hạng nhất rồi trụ ý niệm phật gia tăng chấn động lực của cái tâm.

Có người nói tôi có tâm. Họ có ý nhưng không có lực  nên sự việc không thành như ý. 

Khánh Nam: Ý lực mạnh là niệm nó xoáy liền phải không chú

Nguyễn Thanh Bá: Đúng Nam

Billy:  Đó là lý do vì sao phải hành pháp và niệm phật suốt

Nguyễn Thanh Bá: Đúng Billy. Người có tâm tu là người lo trụ ý niệm phật hoài. Tâm tu là tâm phát ra chấn động.

Bạn đạo: Thần là gì hả chú? Ý lực là thần ạ?

Nguyễn Thanh Bá: Thần là sức mạnh của cái ý.

Nguyễn Hoàng: Lúc soi hồn, mỏi muốn bỏ. Ráng tí xíu , rồi lại ráng tí...làm dần dần tăng ý lực phải không anh?

Nguyễn Thanh Bá: Đúng Hoàng. Niệm phật nhiều tăng thần. Có tinh tạo khí tạo thần.


10.06.2017

Âm thầm tự tu tự tiến chia sẻ của bạn đạo VôVi IM

ZeroMe

Bạn đạo VôVi IM,

Gần tháng tự tu, tự tiến con thấy bản thân cũng có một số tiến bộ nho nhỏ, lên kể chú bá nghe, chú bá mừng, đáp công chú bá lâu nay soi dẫn bạn đạo trên đường tu hành khó khăn.đầu tiên con cảm ơn chú, tận đáy lòng, tu có pháp tu đã khó, có người chỉ bảo hướng đạo còn khó hơn, nhiều bạn đạo tu còn nhiều trần trược nên phải khổ, nói hoài mà không lo tu, ôm khổ rồi than ... không có chú ai lo cho vovi đây, ông tám đi để lại trách nhiệm lớn quá.

Thưa chú, vậy là con tu tới nay đã hơn 6 tháng, một số thành tựu nho nhỏ chỉ chia sẽ với chú, mừng tu có tiện bộ chú ah.- con đã ngự trị dục tính của mình, trước hay bị nó ép nhồi lắm, 6 tháng nay không ra ngoài bậy bạ nữa.

- Thức nó mở, biết sai và biết sửa sai, làm việc gì đó không đúng là giật mình và hối hận liền, cố gắng hành hằng ngày từ tham-sân-si để chân-thiện-nhẫn sửa tâm, sửa tính hằng ngày, biết quay lại nội tâm bên trong, bớt cafe nói dóc, hay cafe 1 mình, quay về gia đình thấy vui hơn là ra đường, bù khú bạn bè.

- Về điển giới nhận biết rất rõ ràng, trụ ý được bộ đầu, tập trung niệm phật nghe có tim đập trên đỉnh đầu.vào những chỗ trược, đông người, quán xá ăn uống, nhà vệ sinh điển rút bộ đầu do hút trược, niệm phật ngay bộ đầu thấy trung tâm chân mày mát, xung quanh bộ đầu cảm nhận như có sóng dập dềnh, đẩy trược ra ngoài, mặt như nổ dề, cảm nhận bóc ra từng mảng.

- Thiền con đã định, xương sống cứng và thẳng băng, nhúc nhích cũng không được, thẳng 1 đường, ngồi êm ả và bình anh, ngồi 1 lần trên 3 tiếng.

- Gần tuần nay thích nghe nhạc thiền nhẹ nhàng, đọc các trang mạng daikynguyen.com, tinhhoc.net các bài viết về tích xưa khen các việc ân nghĩa thầy trò, ân nghĩa vợ chồng, các bậc thần phật khổ hạnh để đạt đạo thấy cảm động, rồi bật khóc....thấy người dễ xúc động quá chú bá ah. Buồn cười đàn ông con trai mà dễ khóc quá.

Xin chú bá cho con lời khuyên và dẫn đạo con. Con cảm ơn chú.


Nguyễn Thanh Bá:
Hay quá. Điển chiếu chứng tâm tu. Càng nhẹ càng nhạy cãm và được giải trược khi hướng tâm tới các vị đã khổ hạnh tu đạt đạo. 

Cứ trụ tâm lo phát triển cho chính mình được thanh nhẹ vô cùng. Mình khôn thì mình chỉ làm một chuyện mà tốt cho tất cả đó là tu hành phát ra chấn động từ bi. Tu cho chính mình không thấy làm gì mà xây dựng tốt cho tất cã.

10.03.2017

Vía ôm trên lưng hồn bay đi

ZeroMe

Kim Loan Phan:
Sự khác biệt giữa xuất hồn khi niệm phật  thấy cảnh mà  chân tay mình đều cự động được là do vía làm phải không chú? Và khi mình thiền vào định xuất hồn thì không còn cảm giác bản thân nửa như vậy có phải là bà vía theo hồn luôn phải không chú? Hai cái này nó cũng gọi la xuất hồn nhưng thân thể mình cảm nhận lại khác nhau xin chú giải thích cho Ut hiểu

Nguyễn Thanh Bá: 
Khi mới xuất hồn vía còn ở lại trong xác để giử cái xác cho nên mình thấy mô ni châu xuất ra là vía thay hồn đi ra. 
Khi đi xa thì mình không thấy mô ni châu nữa mà chỉ thấy mình bay thôi vì mình là mô ni châu mà. 
Đến khi lục căn lục trần lớn khôn thanh nhẹ rồi thì hồn vía xuất đi ra. Vía ôm trên lưng hồn bay đi. Khi ngồi thiền đôi khi vía xuất ra ôm cái hồn ngồi thiền chung luôn. Hihihi. 
Tu sai cách là bị tẩu hỏa nhập ma?

ZeroMe

Bạn đạo:
chú Bá ơi hồi xưa con có nghe nói người nào tu sai cách là bị tẩu hoả nhập ma là trường hợp này là bị sao mới biết vậy chú?

Nguyễn Thanh Bá:
Tại vì người ta không có pháp giải trược mà muốn tu mau có kết quả nên hành mà không có cách nên bi nóng tánh buc bội. 
Pháp vôvi thì có cách giải trươc đúng và có chổ thoát trược là pháp soi hồn. Cũng như mấy chục năm không có quét bụi nhà bây giờ thấy ông hàng xóm có nhà sạch rồi bắt chước quét theo. Quét cho mau mà không biet mở cửa cho bụi bay ra nên bị chới với. 


Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib