10.26.2017

Lấy căn bản làm chuẩn là mình không có ý gì hết, không nhiễm trược

ZeroMe

Nguyễn Thanh Bá: 
Lấy căn bản làm chuẩn là mình không có ý gì hết. Khi mình có ý là mình bị nhiễm từ bên ngoài vô rồi mình không giải ra được nên mình có phản ứng theo cái nhiễm đó.

Tâm mình là không.

Cho nên nếu mình muốn tâm yên là mình giải. Và khi mình thấy mình có tánh nào đó là mình biết mình bị bệnh do trược tạo ra từ lâu rồi.

Trong thiên nhiên Trời tạo ra hai lực thanh và trược để giáo dục phần hồn cho có BI, TRÍ và DŨNG mà giữ được sự quân bình cho chính mình.

Mình tu được thanh nhẹ là mình có đầy đủ bi trí dũng. Là 3 yếu tố để trở về được với nguyên lai bổn tánh của mình. Cho nên mình không có chấp vô cái thất tình lục dục mà chỉ nhận định mình bị hư chổ nào thôi. Ngủ tạng hư tạo ra thất tình lục dục.

Trước sau gì cũng bị nhiễm trược, 1 là mình không biết. 2 là bất nhiễm. Nếu bất nhiễm trược thì hồn phải ở ngoài xác khi mình còn sống.

Cho nên chú bá nói phải lấy chuẩn xuất hồn để biết mình là người thật sự nhẹ tốt chưa?

Còn ở thế gian là chẳng có ai tài giỏi nên hỏi để đóng góp cho chung. Câu hỏi nào cũng hay hết, khi hỏi thì Trời tra lời, chứ không phải chú Bá tra lời. Biết tại sao không?

Hihi. Anh Bá không có ý gì hết.
Khi có câu hỏi là tâm không có thông. Thì Trời Phật chiếu cho thông. Diễn tả qua lời nói.

Jessica Van:
 Chú Bá ko còn ý gì hết hả chú?
Vậy chú phải là A La Hán hoặc hơn nữa :)) 

Nguyễn Thanh Bá: Không có hán gì hết. Không có gì hết. Chỉ là ngu nên tu thôi.

Nguyên: chú Bá đến vô sở đắc thì làm gì có a la hán hay gì nữa. hiiiii

Jessica Van: Vô sở đắc là gì heng 

Nguyễn Thanh Bá: Vô sở đắc là không có trụ vô vị trí nào hết

Thuan Hoang: Đây là hư không đại định hả chu Bá?

Nguyễn Thanh Bá: Ở đâu cũng đuoc. Chổ nào cũng có

Thuan Hoang: ông Trời con

Jessica Van: Vậy là Phật rồi, Hihi chuẩn bị nghe chú rầy tiếp. Không có gì hết phải không chú? Như tụi con tu tới đâu có thể về trời ạ? 

Nguyễn Thanh Bá: Gọi Phật là còn có chỗ. Còn cao còn thấp là còn có chỗ.  Không không gian và không thời gian là Thượng Đế

Cuối cùng là zero. Zero là hết nói được. Có zero là sướng nhất, khoe nhất.....cái gì cũng nhất hết. Đại tham mà. Tham lẻ tẻ không thèm.


ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib