10.12.2017

Tu Vô Vi các phần tổ của phái khác có tự bỏ đi không?

ZeroMe

Bạn đạo:
Chú Bá, trước đây 2 năm con có tu vô vi khi ngủ ngồi cũng xuất vía 2 lần, tự dưng đầu bừng sáng và từ từ bay lên chắp tay, tai nghe vù vù như gió lúc rớt lại vào phòng con ngồi, và con cũng tu cả bên mật tông ( bùa chú 5 ông, thiền tam muội và múa võ bên thần, thánh về nhập xác) điển mạnh nhưng con thấy vẫn không an lạc so với tu vô vi. Khi con nghe được bài giảng cuả thầy Tám nói bên thần thánh điển phá và không đi lên được mà chỉ có vô vi, bây giờ con quyết bỏ mật tông và dồn hết về tu vô vi con thấy an lạc, minh mẫn hơn nhiều.
Chú cho con hỏi con tu sang vô vi thì phần tổ theo con có tự bỏ đi không hay cứ theo mãi, ban đầu hơi khó soi hồn, và thở chiếu minh giờ cũng đỡ rồi. Thanks chú Bá

Nguyễn Thanh Bá:
Tu vôvi thì các phần tổ đi hết. Không nên xin nhập xác nữa. Tu là giải về thanh nhẹ qui không chứ không phải tu là muốn có phép thuật. Nhưng khi mình tu nhẹ thì thần thông có tự nhiên nhưng đây không phải là mục đích của người tu giải thoát.

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib