10.30.2017

Ta là mọi trạng thái là tất cả

ZeroMe

KimLoan Phan:
Chú iu cảm giác của Út trong người giống như vậy nè con kể cho chú nghe không biết có đúng không hen chú

Vui vẻ an lạc  Phật  Di  Lặc
Im lặng lo tu của Ngài Thích Ca
6 luân xa là Phật Di Đà
Tình  yêu thương bao la là của Cha
Lòng từ bi bác ai của Mẹ
Công phu hành pháp là  Thầy chúng con
Y chí dũng mãnh  Ngài Đế Quân

Có phải như lời chú iu nói con người mình ai cũng có hết nếu mình được thật sự thanh nhe ̣ để cảm nhận ra nó thì nghĩ đến là mình tâm tâm tương ứng với họ liền phải không chú? Nó có sẵn ơ trong người mình.

Nguyễn Thanh Bá: Đúng Loan

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib