5.23.2018

Ai nói là tôi tu để cứu nhân độ thế là sai rồi

ZeroMe

Kim Loan Phan:
Chú iu sao Ut thấy vạn linh trong người của mình đủ các loại người dân tộc trên thế giới như vậy có nghĩa là nhiều kiếp về trước mình cũng đầu thai ở các nước đó rùi gây nghiệp với họ nên họ mới theo mình đến kiếp này phải kg chú?  cho nên mình tu đê ho tu theo đê mình giải nghiệp với ho giúp nhau giải thoát đó cũng gọi là cứu vớt chúng sanh trong chính bản thể của mình khi mình Đắc Đạo mới cứu vớt chúng sanh bên ngoài .. chính mình còn lo chưa xong mà đi cứu ai vì bên trong mình có hàng vạn chúng sanh nên cứu mình cũng chính là cứu họ...giờ con mới hiểu ra chú thường nói mình phải tu cho thanh nhẹ lo cho  mình trước thân xác này rất quý không nên hủy hoại nó? Con thấy họ cùng ngồi chấp tay niệm phật lực chấn động mạnh lắm chú rung cả người...và cả không trung  Xin chú chỉ dạy cho Út hiểu (pray)(pray)(pray) con nghĩ vậy thấy như vậy có đúng không?

Chú Bá:
Trong tiểu thiên địa của mình có cấu trúc đầy đủ như bên ngoài chứ không phải do nhiều kiếp mà có. Ai ai cũng có cái cấu trúc như nhau cho nên mỗi người đều có trách nhiệm như nhau là lo cho tiểu thiên địa của mỗi người có được sự thanh nhẹ, khỏe mạnh tinh thần lẫn thể xác rồi tu xuất hồn ra ngoài và hòa nhập vào đại vũ trụ. Đó là mục đích chánh của hành trình tiến hóa của tâm linh.  Vì con người sống chung với nhau cho nên cuộc sống có ảnh hưởng với nhau cho nên ai làm được gì tốt hay có lợi ích cho tinh thần khỏe mạnh thì người ta muốn học để tiến. Đó là sự tự nhiên xảy ra chứ không phải là mục đích chính của mổi người.

Cho nên ai nói là tôi tu để cứu nhân độ thế là sai rồi. Tôi tu để tôi tiến hoài thì mới đúng.


ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib