5.11.2018

Minh Tâm, Kiến Tánh là gì? Tâm là gì?

ZeroMe

Tu cho minh tâm là tu cho tâm tỏa sáng. Tâm tỏa sáng được khi tâm nó thông. Năng lực lưu thông thì phát ra từ quang (ánh sáng tâm linh).

Kiến tánh là điển hồn kết hợp với điển vía tức là hồn vía tương hội hay là âm và dương hòa hợp với nhau.

Người không có cách tu để giải trược cho cái hồn và cái vía thì hồn và vía bị dơ bi nhiễm trần, bị hư vì mất những sự huyền diệu như lúc từ nguyên gốc có sẵn. Khi hồn tu dùng thanh điển để giải bỏ các điển trược bám víu trong hồn và vía ra thì hồn và vía trong sạch trở lại như xưa. Đó gọi là tu sửa.

Ý tưởng là các chấn động bám vô tâm hồn cho nên mình có ý. Khi tâm bám víu và lực đẩy của hồn yếu thì trong đầu có nhiều ý nên tâm bị động loạn không có yên, không có thanh tịnh. Khi tu giải ý ra thì không còn ý nữa là mới đúng. Khi người thanh nhẹ họ không có ý nhưng khi cần xây dựng cho tâm trở về sự thanh tịnh thì ý trong vũ trụ chiếu để nói gọi là thuyết giảng. Những tác động cho cái tâm trở về sự thanh tinh của cái tâm gọi là Đạo.

Tâm là luồng điển rút ngay ở trung tâm đỉnh đầu.

Tu đúng đường là phải có thực chất như vậy. Chứ không phải mê chấp dựa vô cái phong tục ở đời, theo cái định nghĩa của đời mà cho là đúng hay sai đường.

--Nguyễn Thanh Bá --

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib