8.10.2017

Bi, Trí, Dũng là gì?

Billy Be

Trong nhóm VôVi IM chú Bá nhắc nhiều rồi, mà hình như bà con không nhớ, hay bị tụi lục căn lục trần nó gạt...vì những kiến thức xưa nay học được. Hôm nay Admin nhắc lại một chút để mọi người nhớ mà hành. Trong phần này Admin có viết thêm vài ý của mình nữa, nếu không đúng thì chú Bá và các bạn đạo chỉ cho Admin sửa lại nhen. Nam Mô A Di Đà Phật!

* Bi là tự thương lấy mình, thương lấy chúng sanh trong bản thể của mình. Thông thường mọi người nghĩ Bi là giúp người khác, chia sẻ với người khác, hỗ trợ người khác thì mới gọi là từ bi. Cái đó đúng nhưng mình phải làm được rồi, có được cái đó rồi thì mới cho đi được, mới giúp được người khác hoặc có khả năng như ông Tư, thầy Tám, chú Bá thì mới làm chuyện lớn từ Bi giúp người khác được.

Mọi người học hỏi từ các vị làm từ Bi cho đi là quí giá, nhưng mình không có thì làm sao cho đi bây giờ? Nếu chỉ hô hào đủ thứ thôi thì mình càng thêm nặng nề, người khác cũng không giải quyết được vấn đề. Cùng lắm chỉ cho họ cái pháp và chia sẻ một chút những kết quả mình có ví dụ: sức khỏe tốt lên, tâm an sau khi hành pháp...chỉ thế thui cũng là Từ Bi rầu.

Còn không thì chỉ lo cho chính mình làm sao được thanh nhẹ là từ Bi, còn hướng ngoại lo tùm lum bị trược, mất điển là mình lại làm ÁC mất rồi....mất phước. Đó là lý do tu hoài không tiến được, các vị nhắc ra rả hàng ngày mà mình không nghe, không làm.

"Người không vì Mình Trời tru Đất diệt" là vậy.

* Trí là biết mình nên làm gì và không nên làm gì với chính mình để có được thanh nhẹ hay giữ thanh nhẹ cho mình, thấy được chính mình đang mê chấp.... Chứ không phải là mình học được gì, nghe được gì rùi đi so tài cao thấp với người khác để chứng minh mình có Trí khôn, cái đó làm cho mình thêm tăm tối, u mê...rồi thêm động loạn và mê chấp.

* Dũng là biết cái gì hại mình thì quyết không làm. Như chuyện mê chấp, so đo, tính toán, hướng ngoại ham vui, lười biếng...thì nên dũng cảm mà loại bỏ. Chứ không phải thấy người khác động loạn u mê rùi lao vào giúp đỡ, làm giúp người khác...cái đó gọi là: tào lao.

Một vài ý về Bi Trí Dũng...mong các bạn đạo đóng góp thêm!

Admin

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib