8.02.2017

Câu chuyện con Bò Cạp xin con Cá Sấu chở qua sông

Billy Be

“Có câu chuyện con Bò Cạp xin con Cá Sấu chở qua sông. Con Cá Sấu từ chối không chịu làm và nói tao chở mày rồi mày chích tao chết sao?

Bò Cạp nói làm sao tao chích mày chết được. Vì mày chết thì tao chìm luôn sao?

Cá Sấu nghe có lý nên chịu chở Bò Cạp đi.

Đi qua giữa sông Bò Cạp chích Cá Sấu. Cá Sấu nói mày chích tao rồi mày chết luôn sao?

Bò Cạp nói tao biết vậy nhưng mà tánh của tao là phải chích hại mày!”

Bài ngụ ngôn cho thấy là cái tánh không có thay đổi được. Chỉ có tu giải bỏ thì tánh mới thay đổi thôi. Cho nên ai không chịu tu thì miễn bàn. Nói nhiều vô ích.

“Con cá Sấu thấy con Bò Cạp sắp chích. Nó khôn nó lặn xuống nước. Con Bò Cạp chết một mình. Chứ ở đó mà phân trần, dạy luân lý với con Bò Cạp làm gì.”

Trích skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib