8.22.2017

Tại sao chúng ta phải tu?

Billy Be

Bạn đạo: Tại sao chúng ta phải tu vậy anh Bá? Tu về trời để làm gì anh Bá? Giải thoát để làm gì anh Bá? 

Chú Bá: Vạn vật đều đang đi tìm sự hạnh phúc, sự bình an, khỏe mạnh, tinh thần thoải mái sáng suốt , tư tưởng thông suốt, , không lo sợ, sự tự do không bị kềm chế bị bó buộc trong tâm hồn...
Các trạng thái này chẳng qua chỉ là trạng thái khi năng lực của tâm hồn của mình lưu thông điều hòa và mạnh mẽ.

Năng lực tinh thần của mình đúng theo cái sự cấu tạo nguyên thủy của thiên nhiên là phải lưu thông điều hòa liên tục và mạnh mẽ. Mà mình gọi là đấng Tạo Hóa. Trời.

Nhưng vì luật trời muốn có sự lưu thông điều hòa mạnh mẽ này thì phải có những yếu tố để thúc đẩy năng lực tâm hồn của mình đi đến trạng thái như trạng thái ban đầu của tâm hồn. Đó là lực thanh, phát triển, khai mở và lực trược bế tắc.

Vì cái tâm bị lực trược làm bế tắt nên tạo cho cái tâm xa dần với cái trạng thái như lúc ban đầu. Đó là khổ nạn. Sanh lão bệnh tử.

Vì cái năng lực không có mất mà nó chỉ có mạnh hay yếu mà thôi. Vì khi nó yếu nó bị luân hồi liên tục để được rèn luyện cho đến khi nào nó tự bừng sáng trở lại như lúc ban đầu. 


Hành trình để cho tâm bừng sáng mình gọi là TU.

Cho nên mình phải dùng pháp tu cho cái tâm bừng sáng trở lại. Phải dùng pháp nào có thể làm cho tâm bừng sáng thât sự là đúng.

Khi cái tâm bừng sáng như thủa ban đầu thi  gọi là về Trời và giải thoát .

Muốn có sự giải thoát thì cái tâm phải có chấn động giải trược liên tục. Mình gọi là siêng năng.Mai Lương:
Như vậy thanh trược là do thượng đế tạo ra hết đúng hôn huynh? Tức là nó có sẳn rồi? Cái trược nó o ép ràng buộc làm mình bức bối đủ thứ để mình phải cố thanh lọc tìm cái thanh?

Khi đủ thanh nhẹ rồi mới trở về chỗ cũ, hoàn tất 1 quá trình tu học để thức tâm dưới trần gian?

Chú Bá: Đúng rồi Mai. Chỉ có vậy thôi

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib