8.11.2017

Sống đạo đức? Người ta đi làm từ thiện là nhiễm trược hay bị dính điển keo?

Billy Be

Xuân Hồng: Người ta đi làm từ thiện là nhiễm trược hay bị dính điển keo hả chú?

Chú Bá: Làm từ thiện là tập tâm bỏ nhưng hút điển trược thành keo. Cho nên không có hiệu quả. Thở chiếu minh là làm từ thiện. Khai tâm buông bỏ và tâm phát triển thanh nhẹ. Có cả hai.

Xuân Hồng: Vậy trong kinh sách người ta nói buông bỏ, không nên khởi tâm ác này kia, liệu có tự mình dẹp cái ý khởi đó không? Hay là do giải trược?

Chú Bá: Trong kinh nói nhung không có chỉ pháp tu giải nên khó thực hiện.

Xuân Hồng: Vậy mình có cần làm 2 việc là sống đạo đức và giải trược, hay chỉ cần giải trược thôi hả chú?

Chú Bá: Giải trược là có đạo đức tự nhiên. Đạo Đức thật sự từ trong tâm tự nhiên. Đạo Đức là chấn động từ bi do tâm thanh nhẹ quân bình.

Xuân Hồng: Vậy là tội nghiệp, vì không có pháp đúng nên phải sống đạo đức, nhưng ko giải quyết được gốc rễ.Cháu thấy họ cũng có tâm tu hành lắm

Chú Bá: Không có pháp nên chỉ muốn thực hiện bên ngoài. Nhưng không có thật. Khó gặp pháp và không hiểu nổi thực chất là như thế nào.

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib