5.18.2017

Tại sao lại có cảm giác cô đơn?

Billy Be

Người ta có cảm giác cô đơn vì tâm họ không có hòa tan với vạn vật. Tâm họ bị cô đọng không có tình thương nên họ cần có ngoại cảnh kích động cho có tình thương. Còn người tu có phát ra chấn động tình thương thì họ lúc nào cũng có sự ấm áp cho nên họ  ở một mình hay chung với mọi người cũng đều vui và ấm áp.

Tâm của người tu lúc nào cũng trụ, độc lập và bình an nên ngoại cảnh không phải là yếu tố chánh để làm cho họ vui.

Tâm họ trụ nên lúc nào họ cũng chỉ có một mình thì lại có nhiều người đến chung vui. Còn tâm không trụ tìm nhiều người chơi chung rồi cãi lộn rồi rốt cuộc không có ai chơi chung. Hihi

Rốt cuộc thiên nhiên chỉ có một mình. Một mình trong sự thanh nhẹ hay là một mình vi bị động loạn.

Skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib