5.05.2017

Tại sao gọi là DỤC?

Billy Be

** Lộc: Tại sao gọi là DỤC?


=> Dục là muốn. Luật thiên nhiên của tâm linh nói chung là luôn luôn đưa đẩy cho tâm hồn trở về trạng thái quân bình để nó tồn tại. Cho nên khi các trược điển bám vô tâm hồn thì nó lắng đọng xuống hạ thừa và làm cho sư lưu thông năng lực điển quang bị bế tắt cho nên nó dồn nén và mất quân bình.

 Vì vậy mà sinh vật có ý dục để giải tỏa mà có được lại trang thái quân bình. Nhưng cái cách giải tỏa qua thể xác thì vô tình mình tạo ra con. Cũng vì cái luật thiên nhiên này mà cái xác tạo ra cái xác là nơi mà các phần hồn yếu đuối mất quân bình bị nhốt vào theo nghiêp quả của nó.


Vì hồn yếu và tăm tối nên nó tiếp tục tạo nghiệp theo luật thiên nhiên. Vì tâm tối nên hồn cứ bị sai lầm vì làm theo các tư tưởng bế tắt do trược điển tạo ra mà mình gọi là 7 tình 6 dục.  Vì vay mà hồn bị đau khổ và mất sự bình thãng và.thanh tịnh.

Vì không có lối thoát vì bị khổ triền miên nên mới chịu ngồi yên lại.

Khi mình ngồi yên thì năng lực được phục hồi và trược điển được giải ra và có đươc sự bình an va tâm thức.đuoc tự do.

Khi năng lự
c lưu thông thì không có bị dồn nén cảa kinh mạcch nữa thì không còn có ý dục. Không tạo nghiệp không khổ nữa. Khi tâm thanh sạch thì hồn nhẹ và nó rời thể xác mà trở về trời là quê xưa của nó. Rồi tiến nữa.. tu thì sẽ biết.

Tình đời là cảm tình theo 7 tình lục dục. Theo cái bản ngã hẹp hòi tâm tối của mình. Vì cảm tình từ sự tăm tối cho nên nó không tốt hoàn toàn mà có sự bận tâm mà khổ nạn.

Còn từ bi là tâm sạch có năng lực dồi dào thì chấn động hóa giải tất cả sự bế tắc mà tạo cho tâm hồn bình an và hanh phúc thật sự. Khi mình tu có từ bi thì mới là thật sự thương cho phần hồn của mình và của vạn vật.

** Lộc: Chú cho con hỏi, người ta nói "Thiên, Địa hữu tình", vậy cái tình này là tình gì, và trong tiểu thiên địa của mình thì nó biểu hiện ra sao vậy chú.

=> Thiên Địa hữu tình là có sức hút âm và dương,thanh điển và trươc điển để phần hồn biết cách trở về trung đạo là cân bằng tâm thức là trở về.tâm không.

Trong người mình có ngủ tạng xung khắc với nhau. Mình tu mình giải trược cho tất cả đuoc là mình khôn mình có ý lực để mình cứu đuoc mình là minh hoàn toàn tốt đẹp như nguyên gốc lúc ban đầu.

Cứ hỏi nếu còn thắc mắc.

Khi ngũ tạng mất quân bình thì mình bị bệnh. Đó là dấu hiệu nhắc nhở mình để mình không làm sai nữa. Đó là tình thương của Trời.

Mình bị khổ tâm là dấu hiệu của tình thương.

Khi mình còn thắc mắc là mình bị mất quân bình trong tâm thì cái sáng suốt của vũ trụ soi sáng bù đắp cho tâm mình đuoc tròn đầy. Đó là sự trả lời trong tâm. Cho nên mình cứ lo khai thông kinh mạch của mình thì khi mình thiếu hay là đau khổ thì vũ trụ bù đấp tự động. Cho nên không cần phải cầu xin

Mình chỉ lo tu gíai trược thôi. Giải cho bộ đầu và tất cả kinh mạcch đều thông tất cả. Khi mình thông là mình biết. Gọi là Thông Minh.


**Lộc: Mình tu là mình giải trược, vậy trong bản thể mình chỉ còn thanh điển. Vậy âm dương thiếu 1 tức là ko tròn đầy. Vậy Quân Bình này mình hiểu như thế nào mới đúng hả chú?

==> Phải. Đâu cần phải có ai chỉ mới biết đâu. Mình chỉ học cái kỹ thuật tu từ người thực hành trước và họ có kết quả. Chú Bá đâu có học của ai đâu.  Tu thì biết chơn lý à.

Khi mình quân bình là không thanh không trược. Thanh trược đều dung hòa gọi là tâm không

Hiện giờ mình tu mình PHẢI lấy thanh điển để dung hòa cái truoc điển cua mình có đầy ở trần gian này. Chứ khg phải dung hòa là nhào vô trược rồi nói không chấp trược.

Người có tật là do nghiệp quả của họ tạo ra vì sự tâm tối của họ. Nghiệp nặng thì lẽ dĩ nhiên khó tu hơn nguoi có nghiệp nhẹ. Nhưng khi biết lỗi là do mình tạo ra thì mình phải ráng tu để giải nghiệp thì cái phần năng lực của các bộ phận cũng phục hồi lại được. Điển giới không có mất chỉ có yếu hay mạnh mà thôi.

Lộc cứ tu. Thắc mắc thì hỏi nhưng mặc kệ cái thắc mắc. Lo giải trược rồi tự nhiên biết mà mình cũng không cần biết nữa. Chỉ lo niệm phật tu cho thông cho thanh nhẹ vô cùng.


Skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib