5.08.2017

Nghiệp là gì?

Billy Be

Nghiệp là sự bế tắc, sự mất quân bình của tâm hồn cho nên cái hồn phải được khai thông cho nó được quân bình trở lại.

Thí dụ mình sống trong môi trường stress nhiều quá chịu không nổi nên mình uống rượu hay uống cafe cho được thư giãn. Rồi sanh ra bênh gan nóng. Nó hành mình để mình không uống rượu nữa.

Con người ta là bị vậy hết cái này tới cái khác. Nếu mình biết tu biết giải cái stress ra thì mình không cần uống các chất giúp mình được yên tâm.

Skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib