7.07.2017

Phần hồn ở đâu ra mà xác nhập vào xác người

ZeroMe
HỎI:
Trở về cái thời xa xưa đó thì như có một số người, rất ít thôi, bởi vì đương nhiên sẽ có một số phần hồn cũng có một ít, mà sao để đến ngày hôm nay thì trên thế giới này hàng mấy, không biết bao nhiêu tỷ người; thì cái phần hồn nó ở đâu ra để mà sát nhập vào cái xác của những người hiện tại của thế giới ngày nay?
ĐÁP: Cho nên khi mà anh thấy có sạn cát, có cây cỏ, có rừng rú, thấy không? Thì loài người cũng vậy, trong cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ. Loài người là bảy ức niên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có đây, chớ không phải khi không mà muốn nhập là nhập đâu! Cho nên cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của siêu nhiên, nhưng mà nó thành hình. Sau cái thành hình này là để dẫn tiến đem trở về nguồn cội, cho nên mới chuyển hóa tới con người. Cho nên tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và độ cho người hiểu về phần hồn và tu học để tiến hóa trở vể nguồn cội. Cho nên ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng, cho nên họ lật ngược tình thế! Họ thấy rằng, thế gian chỉ có con người là duy nhất thôi, còn tất cả đều là không có giá trị, chỉ con người mới có giá trị. Nhưng mà họ quên, họ không có thanh tịnh. Họ không thấy con thú cũng có phần hồn, nó cũng đang sống trong nhịp thở của Càn Khôn Vũ Trụ như chúng ta, và nó cũng tứ quan ngũ tạng. Con chim cũng tứ quan ngũ tạng, và ta cũng tứ quan ngũ tạng. Con chuột cũng tứ quan ngũ tạng. Nó đồng trong một thức, mà tùy theo tội trạng của chính nó và nó bị giam hãm trong phạm vi eo hẹp mà thôi.

Cho nên cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh, sự tiến hóa càng ngày càng đông mà loài người biết tu học thì thế gian là Thiên Đàng và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn, mà thấy phần hồn đi lên trên mới thấy vô số chơn linh; và xuống Địa Ngục cũng thấy vô số chơn linh phần hồn tại Địa Ngục. Rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có. Cho nên con người không hiểu, nói: “Sao con người càng ngày càng đông?”. Cho nên cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hội tụ vào cơ tạng của con người để coi thử hướng thiện hay là hướng ác. Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều! Cho nên thảm họa chiến tranh đang hăm he nhân loại do ý chí của loài người mà thôi. Nếu mà biết tu thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được; còn nếu mà không biết tu thì chắc chắn phải đụng phải và tiêu diệt, chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn.


Cho nên cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên thì Thượng Đế cũng cho cơ hội, cho tất cả đồng dự và đồng học trong cơ tạng của nhơn sinh. Nếu biết tu thì khai triển đến đó, và dòm lại số người không phải đông. Vạn linh ở trên kia còn đông, những phần hồn phất phơ, phất phưởng còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên các bạn tu và có cơ hội xuất ra và được dự cuộc thuyết pháp và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cầu tiến. Rồi về mắc cỡ và cố gắng tu thêm và thấy rõ cái tiến hóa cần thiết, mọi người phải tu và tự thức. Cho nên có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ hơn là lấy cái óc phàm mà dự đoán về thiên cơ thì không có đúng được!Cho nên hỏi chớ làm sao không cho người nhiều, làm sao tiêu diệt quả địa cầu được? Cho nên có con người nhiều, đông chừng nào ác chừng nấy! Bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiền đâu! Lấy hai chục đô-la thì mua đủ loại thịt con thú ăn hết, ác lắm, không phải hiền! Lấy tiền giết người như không, nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng lắm! Một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường, con của Ngài. Cho nên người tu luôn luôn tôn trọng con người và quý con người, không có nghĩ xấu về một người. Vì mọi người đều có cái đèn lồng, sẽ có cơ hội tự thắp và tự tiến. Cho nên bạn phải tu mới hiểu được cái đó. Mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó là để phúc đáp cho tất cả. Tôi khuyên nên liên lạc với anh Cương hay là anh Tân để lấy tất cả những tài liệu về đọc, vì cái chuyện đó nó dông dài lắm! Cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình. Giống như xa lộ bây giờ một ngày chết bao nhiêu mạng thì cũng có chừng à! Đụng bao nhiêu xe, tính ra tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bây nhiêu, nó có chừng hết, nó có quy luật. Thế gian đi đường còn luật, mà ông Trời không có luật sao, thấy không? Cho nên bạn thấy người ta đây là thiên cơ tiến hóa, mà chúng ta dân Việt Nam đây là một cuộc di dân vĩ đại cũng là thiên cơ tiến hóa để cho chúng ta đi học hỏi; rồi sau này quét sạch đám đất đó chúng ta sẽ trở về làm việc cho mảnh đất đó. Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ như vậy. Chứ nếu mà một chính phủ mà gởi người đi như vậy thì không có thể đi được, mà ngày nay chúng ta khắp thế giới, đâu cũng có mặt người Việt Nam học hỏi. Mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về xứ sở, không người nào muốn ở lại đây, thì các bạn thấy cái thiên cơ đã sắp đặt rồi. Tu thanh tịnh thì thấy rõ hết, nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế, tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi chứ tôi cũng không có quyền gì. Nhưng mà thanh tịnh tôi tính ra như vậy đó. Thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về Thiên Đàng Du Ký và Địa Ngục Du Ký thì thấy rõ hơn cái khoa học huyền bí siêu văn minh của kỳ tới


Nguồn VoViLibrary.net:  https://goo.gl/U4U7RH 


ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib