7.09.2017

Kết quả khi cố gắng thở bụng, pháp luân chiếu minh & tập niệm phật

ZeroMe
* Bạn đạo: dạ thầy, bữa giờ con cố gắng thở bụng và tập niệm phật trên đỉnh đầu, và rảnh ở nhà thì làm pháp luân chiếu minh.

Kết quả như sau: điển chạy mạnh hơn trước rất nhiều, chạy cả bổ đầu chứ không phải trung tâm ở đỉnh đầu như trước. Tối qua làm soi hồn thấy sáng bừng lên, không như mấy hôm trước chỉ sáng lên rồi tắt mà sáng hẳn và liên tục. Trung tâm chân mày nhói đau rất nhiều, không tăng như mấy bửa. Con đi ra đường hay ngồi nói chuyện trong gia đình người ngứa, trước ngứa mặt, giờ thêm ngứa vùng bả vai, lăn tăn ngứa trên lưng và hai tay.

=>Chú Bá: Soi hồn đầu sáng là bộ đầu thông và nhẹ. Tốt lắm. Khi gặp người ta và hút trược của họ nên người bị ngứa. Cho Trườig thấy là con người không tu giải trược thì tâm hồn của họ dơ lắm. Cố gấng hành giải trược ra hằng ngày vì mình bị nhiễm trược liên tục trong cuộc sống. Tu hoài thì tương lai mình có nội lực mạnh thì giải mau hơn ngồi thiền mới mau nhập định được.

* Bạn đạo: Khi trung tâm chân mày thông thì nó sao thầy ơi?

=>Chú Bá:  Khi trung tâm chân mày thông thì cảm thấy có luồng điển phóng ra từ trung tâm chân mày. Nó phóng ra thông suốt không có bi cản trở đau nhói gì hết.

* Bạn đạo: khí đó tự nhiên thấy quầng sáng xanh, ở trong có điểm sáng, tập trung vào đó là xuất hồn đúng không thầy?

=> Chú Bá: Nhìn đi theo điểm sáng đó

Skype: ThanhBa_Nguyen


ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib