7.16.2017

Điển trời lúc nào cũng rút điển trược của vạn vật

Billy Be

Điển Trời lúc nào cũng rút cái điển trược của vạn vật ra thì vạn vật mới sống được. Vì nếu không rút điển trượcc ra thì các kinh mạch đều bị bế tắt thì không có sống được. Nhưng tùy trình độ phát triển của cái tâm  mà cái tâm có sức mạnh hay yếu để đẩy cái trược điển ra nhiều hay ít.

Nếu cái tâm mạnh thì nó giải trược mau thì nó thanh nhẹ nhờ đó nó mới có nhiều linh tánh và nhạy cảm với điển giới nếu không thì nó không có biết tâm linh. Khi người ta không biết tâm linh không nhạy cảm với điển giới thì khi họ bị trược nặng nề họ không biết gỡ thì họ động loạn nhiều hơn cho tới khi nào bị khổ nạn thì mới chịu ngồi yên, chịu đau khổ và chỉ biết rên la mà thôi.

Nay mình có pháp giải trược điển thì mình phải bỏ công ra giải trược. Giải càng nhẹ thì mình càng biết cõi thanh nhẹ và sáng suốt là như thế nào. Hạnh phúc là như thế nào, thực chất thật sự là thế nào.

Skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib