4.08.2017

Hai cách giải trược

Billy Be

Trược điển là vô hình khi người ta sân si là họ bực bội nên phóng cái điển trược ra cho họ được dễ chịu. Cái trược điển đó bám vô mình nếu hệ thống điển quang của mình không lưu thông điều hòa thì cái truoc điển làm cho mình bị nghẹt nên mình trở nên khó chịu.

Có hai cách giải:

Thứ nhất là hành pháp niệm phật và thở bụng giải ra.

Thứ hai là chửi lại rồi hai bên đánh lộn. Chửi qua chửi lại thì cái trược chạy qua chay lại không tan mất được.

Còn mình im ru hành pháp thì cái trược tan mất luôn và không tạo ra nghiệp ác.

Skype: ThanhBa_Nguyen

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib