4.06.2017

Mọi sự từ tâm mà ra

Billy Be

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều do tâm khôg bình an tạo ra. Mà tâm không bình an là do ảo giác tạo nên cho nên những chuyện xảy ra là vì ảo giác tạo thành. Vì do tâm không bình an tạo ra  thì sự việc được tạo ra sẽ không bền vững thì tất nhiên sẽ có kết quả răc rối. Vì có rắc rối mà tâm không chấp nhận sự việc xảy ra nên tâm bị động loạn thêm.

Cứ như thế mà sự khổ tâm kéo dài triền miên cho tới khi nào phần hồn mệt mỏi thì mới chịu buông lơi mà chấp nhận cái hậu quả đến với mình. Dù vó tính toán cách mấy đi nữa thì cái tính toán của mình cũng toàn là do sự bất bình an của mình.

Bây giờ mình có pháp thì lo hành cho tâm mình quân bình tối đa. Tâm mình thông thì sự sáng suôt của vũ trụ đưa đẩy cho tâm mình luôn được bình.an trong trạng thái quân bình. Khi mình thanh nhẹ thì mình hành động một cách tự nhiên theo tư tưởng của vũ trụ thì mọi việc xảy ra luôn luôn thích hợp cho mình.

Luật đạo luôn luôn kéo tâm mình về sự quân bình đó là tâm thanh tịnh.  Nếu mình không biết cách giữ tâm thanh tịnh thì sẽ bị một chuỗi kích động để đưa mình về thanh tịnh.

Khi tâm mình thanh nhẹ thì nó hòa với cái thức của vũ trụ thì đố là cái sáng suốt siêu vô cùng.

Nếu mình không quân bình thì lời nói tạo ra sự mất quân bình thì sẽ bị tác động vô mình cho mình trở về quân bình.

Khi tâm mình thanh nhẹ thì mình không có số gì hết chỉ có sáng suốt thôi.

Ráng tu giải trược cho thanh nhẹ rồi mình sống tự nhiên theo sự sáng suôt của mình không có theo một khuông khổ nào hết.

Chia sẻ từ: ThanhBa_Nguyen (skype)

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib