6.16.2018

Ai độc tài là tu không có nhẹ được; Cái tánh tự do là dũng mãnh vô cùng

ZeroMe

1. Ai độc tài là tu không có nhẹ được vì không có tánh mặc kệ buông thả. Nên tập cho có tánh tự do. Tánh tự do là mổi người có quyền quyết định cho họ và mình không có lãnh trách nhiệm cho sự quyết định của họ. Mình biết mình chia sẻ nhưng sự quyết định là của họ.

2. Cái tánh tự do là dũng mạnh vô cùng còn Tánh độc tài là yếu hèn.

3. Cho nên khi mình sống mà không dám cho ý kiến thì làm sao mà tiến khôn được.

4. Đâu có gì đâu. Cứ trao đổi với nhau trong tinh thần xây dựng thì mới biết cách xây dựng sao cho đúng. Nhiều khi mình tưởng mình nghĩ đúng nhưng khi nói ra thì mình mới biết mình thiếu sót.

4. Hihihi nhiều người biện luận như vậy nhưng không có đúng vì nếu tâm còn động thì không có thể xuất hồn hay xuất vía. Tâm phải giải không còn trược thì ngay giây phút thanh nhẹ đó thì hồn hay vía moi có thể xuất ra. Mục đích tu không phải chỉ là để xuất hồn hay xuất vía mà tu cho hồn vía thanh sạch tốt như thuở ban đầu. Nhưng khi hồn vía thanh nhẹ thì việc xuất hồn và xuất vía phải xảy ra. Cho nên khi muốn biết mình tu có thật sự có thanh nhẹ tối đa chưa thì mình lấy việc xuất hồn hay xuất vía mà làm cái mức đo. Hơn nữa sau khi xuất hồn hay xuất vía thì còn tu nữa để tiến thêm nữa chứ không phải xuất hồn hay xuất vía là đã xong. Xuất hồn hay xuất vía chỉ là bước đầu tiên cho sự tiến hóa của chính mình .

5. Tâm yếu sanh ra Đời. Tâm mạnh mới có Đạo. Phô trương là yếu. Tập trung là mạnh.

6. Tu không có chờ gì hết. Tu là hành pháp rồi đi ngủ.

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib