9.26.2017

Viếng đám tang không lạy vì sẽ làm điển hồn người mất sợ???

ZeroMe

Vân Long Nam:
Anh Bá, em nghe bạn đạo nói đi viếng đám tang của người đời mất không được lạy vì sẽ làm điển hồn của người mất ta ra làm người ta sợ hãi có đúng không?

Nguyễn Thanh Bá:
Đi đám tang hồn mình tan chứ người chết đâu có tan. Vô lạy cục đất mà lạy làm chi.
Tu vôvi mà lỗi thời quá.
Mình ăn điển trong đồ ăn roi thải cuc đất ra. Tu giải điển trược lưu thanh điển để sống. 
Xác là ngủ hành. Điển là sự sống.

Khi nhẹ chưa ăn là giải điển rồi.

Hà Thanh Bình: "Khi thanh nhẹ chưa ăn là giải điển rồi" câu này chưa hiểu chú ơi?

Nguyễn Thanh Bá:
Khi mình nhẹ đồ ăn vừa đưa vô miệng là thanh điển của mình nó phân giải điển của thức ăn liền, lâp tức.  Điển thanh nhẹ là rút lên đỉnh đầu còn điển trược là chạy xuống chân hoặc ngón chân cái.

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib