Liên lạc

Unknown
THÔNG TIN LIÊN LẠC


* Email: ThanhBa_Nguyen@yahoo.com / VoViTheGioi@gmail.com

* Youtube: https://www.youtube.com/user/vovigroup

* Skype: thanhba_nguyen

* Telegram username: ThanhBa_Nguyen

* Telegram group: https://t.me/joinchat/IpNOsxKsF3BWMReanGnJfA

* Đường dẫn vào phòng họp: VôVi IM https://us04web.zoom.us/j/7376363679
(Trước khi vào phòng họp cài chương trình Zoom https://zoom.us )

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib