12.29.2017

Làm sao biết mình đã sửa tâm tánh được tốt rồi? Tâm tánh gọi là tốt là như thế nào?

Billy Be

Nguyễn Thanh Bá: 
Làm sao biết mình đã sửa tâm tánh được tốt rồi? Tâm tánh gọi là tốt là như thế nào?
Sương giải thích đi

Sương Lê: Mong chú giải thích rõ câu hỏi trên của chú rất hay

Nguyễn Thanh Bá: Vậy xấu là sao? 

Sương Lê: 
Công không biết tốt hơn là như thế nào, không dám tự nói, nhưng con để ý: thấy ai nổi nóng hoặc tính sân nổi lên khi đang nói chuyện thì tự nhiên mình thấy mình ngay lúc đó liền àh. Thấy mình đã từng giống họ.

Khánh Nam: Nhẹ là tốt, nặng là xấu. Chú trả lời rất gọn

Nguyễn Thanh Bá: Nhẹ đến khi nào là tốt? 

Khánh Nam: Đến khi có thanh điển

Nguyễn Thanh Bá: Đến khi xuất hồn là thật là nhẹ nhưng chỉ bước đầu của dấu hiệu tốt.

Nên khi mình tu có cái chuẩn để đo mình, nếu không có cái chuẩn để đi tới thì mình sẽ đi lạc mà không biết 

Khánh Nam: Theo con biết khi xuất hồn rồi vẫn bị đi lạc như thường. Giống như một ca sĩ vậy, rất nhiều bầu số dành giật

Nguyễn Thanh Bá: Bầu sô dành giựt nhưng mình quyết định bầu sô nào làm đúng đường lối của mình

Khánh Nam: Mình cần quyết trí chọn bầu sô của mình

Nguyễn Thanh Bá: Đường lối chánh là không có độc tài và tôn trọng quyền tự do của mỗi người 1000%. Làm sao để tôn trọng người khác 1000%? 

Sương Lê: là cứ tôn trọng sự lựa chọn của họ mà không can thiệp vào hả chú?

Hà Thanh Bình: Chỉ lo chuyện của mình thôi là tôn trọng người khác

Tham khảo thêm bài: Ôm giữ và độc tài

Billy Be / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib