3.26.2018

VôVi IM 25 họp lúc 8:00 giờ sáng vào ngày chúa nhật 01/04/2018

Unknown

VôVi IM 25 sẽ họp lúc 8:00 giờ sáng vào ngày chúa nhật 01/04/2018

Chương trình sẽ có thiền chung từ 8:00 đến 9:00.

Sau đó là phần trả lời và chia sẻ kinh nghiệm tu tập vô vi.

Buổi họp bắt đầu lúc 8 giờ sáng tai Việt Nam và chấm dứt lúc 12 giờ trưa.

Kết nối để vào phòng họp: https://meet.lync.com/voviim/vovi.im/WQ2FNQLS

Các bạn mới tham dự buổi họp bạn lần đầu thì nên bấm vào kết nối vào phòng họp để thực tập trước cho biết cách sử dụng.

Hướng dẫn vào phòng họp lần đầu tiên tại đây: http://www.vovi.im/p/huong-dan-vao-phong-hop.html

Trân trọng,
VôVi IM

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib