4.18.2017

Thông báo VôVi IM 16 - Ngày 29/04(California, US), 30/04 (Việt Nam)

Unknown
Vôvi IM 16 sẽ họp vào ngày 29/4 lúc 6 PM chiều đến 10 PM (giơ Califonia, USA) tức là ngày chúa nhật 30/4 lúc 8:00 sáng đến 12:00 trưa.
Chúng ta se thiền chung và sau đó thì nói chuyện chia sẻ các ý kiến tu tập và trả lời các câu hỏi.

https://meet.lync.com/voviim/vovi.im/WQ2FNQLS

Kết nối để vào phòng họp.

Hướng dẫn vào phòng họp lần đầu tiên tại đây: http://www.vovi.im/p/huong-dan-vao-phong-hop.html


Unknown / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và có tâm linh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib